Skip to main content
Marioffin HI-FOG-sammutusjärjestelmä suojaa Euroopan korkeinta rakennusta
A photo of blueprints rolled on a table

Tämä on Euroopan korkein rakennus ja maailman pohjoisin pilvenpiirtäjä. Rakennuksen ilmastoiduissa julkisivuissa on yhdeksän kerrosta korkeat medianäytöt, ja sisäpihan atriumin yllä leijuu planetaario. Lisäksi rakennuksessa on 494-paikkainen teatterisali, jonka saa muutettua amfiteatterista tanssisaliksi, ja näköalatasanteet huipulla. Kyseessä on Pietarissa sijaitseva monitoimikompleksi Lakhta Center, jossa on runsaasti julkisia tiloja ja Gazprom-konsernin pääkonttori.

Tämän kokoluokan julkisesta toimistorakennuksesta on tehtävä mahdollisimman turvallinen. Paloturvallisuus on tornitalojen akilleenkantapää, ja se on yksi tärkeimmistä prioriteeteistä rakennusta suunniteltaessa, rakennettaessa ja käytettäessä.

Tällaisen rakennuskompleksin palontorjunnassa on käytettävä moderneja, tehokkaita ja luotettavia tekniikoita, joiden käyttäminen ja asentaminen on helppoa.  

Suunnittelijat valitsivat HI-FOG®-korkeapainevesisumujärjestelmät jo Lakhta Center -projektin alkuvaiheessa. Näiden järjestelmien palontorjuntateho on Marioffin palotestien mukaan yhtä luotettava kuin perinteisten sprinklerijärjestelmienkin, mutta ne kuluttavat vähemmän vettä, mikä on tärkeä tekijä erityisesti Lakhta Centerin kaltaisissa valtavissa rakennuksissa.

Lakhta Centerissä sekä itse sammutusjärjestelmä että vesisumua käyttävä manuaalinen paloletkujärjestelmä ovat molemmat HI-FOG-järjestelmiä. Ne on valmistanut suomalainen Marioff, vesisumuun perustuvan palontorjunnan edelläkävijä. Teknisen ratkaisun soveltuvuus tähän projektiin varmistettiin omassa täysimittaisessa palotestissään sekä yhteistyössä testauslaitosten, suunnittelijoiden, asiakkaan asiantuntijoiden ja valmistavan yrityksen paloasiantuntijoiden kanssa. HI-FOG-suuttimilla toteutettu julkisivujen palonsuojaus testattiin erikoisrakenteisessa telineessä, jossa käytettiin täysimittaisia julkisivun osia ja palokuormana suurta puumäärää. Testin tulokset todistivat julkisivujen palontorjunnan tehon ja auttoivat parantamaan julkisivuelementtien palonkestoa. Tämä auttoi asiakasta optimoimaan kustannuksia ja pienentämään rakennuksen painoa, mikä on tärkeää tällaisessa ainutlaatuisessa pilvenpiirtäjässä.

Lakhta Center -projekti oli ainutlaatuinen. Tämän kokoluokan palonsuojaushankkeita ei ole kovin montaa koko maailmassa. Projektiin sisältyi neljä pumppuasemaa, 355 kilometriä korkeapaineputkia ja 57 000 sprinkleriä. Lakhta Centerin palontorjuntajärjestelmä oli haastava kohde, sillä se vaati ainutlaatuisten teknisten ratkaisujen kehittämistä, minkä lisäksi tuotanto ja logistiikka toivat mukaan omat haasteensa.

Vesisumuun perustuva palontorjunta

Vesisumujärjestelmä sammuttaa palon ruiskuttamalla sumua sprinklereistä, kyllästämällä palon vesihöyryllä ja jäähdyttämällä tiloja. Se myös rajoittaa ja tukahduttaa paloa sekä suojaa rakenteita kuumuudelta. Tällaiset järjestelmät rajaavat palon nopeasti heti alkuvaiheessa ja estävät sitä leviämästä. Ne alentavat tehokkaasti savun määrää ja lämpötilaa suojatuissa tiloissa, jolloin palokunta saa tilanteen helpommin haltuunsa, kun järjestelmä on lauennut.

Korkeapainepumput syöttävät vettä putken vastuksesta ja korkeuseroista huolimatta. Tästä johtuen korkeapainevesisumujärjestelmät ovat ihanteellinen ratkaisu monenlaisia toimintoja sisältäviin tornitaloihin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ja kiinnikkeet ovat vuototiiviitä ja takaavat järjestelmän keskeytyksettömän toiminnan.

Artikkeli on alun perin julkaistu venäläisessä arkkitehtuuria, suunnittelua ja taidetta käsittelevässä TATLIN-lehdessä.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Olemme täällä sinua varten
Haluatko tietää lisää HI-FOG-sammutusjärjestelmästä
tai BluEdge™-palveluista? Ota yhteyttä.
Maapuolen yhteystiedot Meripuolen yhteystiedot