När du deltar i underhållsprogrammet för brandskyddssystemet bibehålls tillförlitligheten i Marioff HI-FOG®-systemet under hela dess livslängd. Marioff-certifierade servicetekniker ser till att systemet underhålls enligt tillverkarens rekommendationer, tillämpliga godkännanden och standarder.

bluedge-service-plattform-lifecycle-land-4x3

Schemalagda underhållsbesök för brandbekämpningssystem

Vid underhållsbesök verifierar vi att systemet fungerar som avsett, kontrollerar dess funktioner och byter slitna delar efter behov. En regelbunden underhållsplan med besök varje år, halvår eller kvartal, enligt överenskommelse med dig, gör det lättare att förutse tider och kostnader. Om det har gått en tid sedan senaste service på systemet erbjuder vi en genomgång före underhållet.

Efter varje besök får du en detaljerad rapport över de slutförda uppgifterna och förslag på nästa underhållssteg och eventuella uppgraderingar.

Femårig servicecykel

Mer omfattande underhåll utförs vart femte år. De komponenter som utsätts för det kraftigaste slitaget byts ut eller ses över enligt tillverkarens systemspecifika underhållsprogram. Med ett BlueEdge-serviceavtal kan du sprida ut större underhållsuppgifter över flera år.

cloud_downloadHämta brocschyr om Land BluEdge Service Platform

cloud_downloadHämta informationsblad om Land GPU Preventive maintenance

cloud_downloadHämta informationsblad om Land LPU Preventive maintenance

cloud_downloadHämta informationsblad om Land EPU Preventive maintenance

cloud_downloadHämta informationsblad om Land MAU Preventive maintenance

cloud_downloadHämta informationsblad om Land MSPU Preventive maintenance