Vi fokuserar på systemutveckling och att säkra ny teknik som uppfyller både dagens och framtida krav på brandskydd. Vårt mål är att tillhandahålla marknadsledande teknik till våra kunder.

Med tiden kan behoven och kraven för brandskydd förändras. Brandskyddssystemet HI-FOG® erbjuder möjligheter till uppgraderingar, systemtillägg, moderniseringar och större underhåll och reparationer. Vårt uppdrag är att tillhandahålla framtidssäkra lösningar och marknadsledande teknik som hjälper fartygsägare att hålla sina HI-FOG-system kompatibla och konkurrenskraftiga under hela systemets livstid.

Effektiv projektledning och effektivt genomförande från början till slut

Vi har ett dedikerat expertteam för uppgraderingsprojekt som tar hand om ditt fartygs uppgraderingsbehov av HI-FOG-systemet under fartygets livstid. Tillsammans med vårt professionella team kan vi uppfylla dina behov och smidigt driva framgångsrika projekt vid sidan av din vanliga affärsverksamhet.

Vårt uppgraderingsprojektteam kan tillhandahålla lösningsförslag, systemuppgraderingar och tillägg. Vår service omfattar förnyade godkännanden av klassificeringar med installation och driftsättning. Vi tillhandahåller även utbytesdelar, såsom nya vattentankar, styrskåp och motorer.

Ett anpassat brandbekämpningssystem

Dina behov av HI-FOG-systemet kan förändras genom åren på grund av förändringar i till exempel inredningen eller nya utrymmen som kräver skydd. När fartygets struktur modifieras behöver HI-FOG-systemet anpassas. Om du ordnar om eller gör systemtillägg hjälper våra experter dig gärna med eventuella uppgraderingar eller förbättringar av HI-FOG-systemet.

För att säkerställa att designen exakt matchar den nya inredningen, kan du kontakta vårt uppgraderingsprojektteam för att få professionell återkoppling eller förslag på hur systemändringen skulle påverka det befintliga HI-FOG-systemet.

Förbättra prestandan för fartygets brandskyddssystem

Vi erbjuder ett brett utbud av systemuppgraderingar. Nedan följer några exempel på de mest efterfrågade uppgraderingarna och förbättringarna för befintliga HI-FOG-system:

  • Fritösskydd
  • Elektrisk standby-pump
  • Testventiler för maskiner
  • PLC och pekskärm
  • Övergång från kväve till tryckluft
  • Vattenbehandlingsenhet

Att göra regelbundna brandsäkerhetsuppgraderingar är ett budgetvänligt sätt att anpassa ny teknik till ditt befintliga brandskyddssystem. Uppgraderingar av brandsäkerhet kan minska underhållskostnaderna och driftstoppen under hela livscykeln och öka säkerheten för ditt fartyg.

Vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt att upprätthålla säkerheten för ditt fartyg. Vi har sammanställt de vanligaste uppgraderingarna och förbättringarna för befintliga HI-FOG-system i ett dokument. Mer detaljerad information om de vanligaste uppgraderingarna finns nu i broschyren Fire safety upgrades (Brandsäkerhetsuppgraderingar).

cloud_downloadHämta informationsblad om Upgrades for Marine based HI-FOG systems

cloud_downloadHämta informationsblad om Marioff HI-FOG Electric Stand-by Pump

cloud_downloadHämta informationsblad om Marioff HI-FOG Water Treatment Unit (WTU)