Skip to main content

Marioff HI-FOG brandbekämpningssystem skyddar den högsta byggnaden i Europa

A photo of blueprints rolled on a table

Det är Europas högsta byggnad – världens nordligaste skyskrapa. Den har nio våningar höga mediaskärmar på sina unika, ventilerade fasader, ett planetarium som svävar över gårdens atrium, en teatersal med 494 platser som kan omvandlas från en amfiteater till en balsal, samt ett däck med panoramautsikt under tornspiran. Det här är Lakhta Center, ett nytt, multifunktionellt komplex i Sankt Petersburg med många offentliga utrymmen och där har Gazprom Group sitt huvudkontor.

En offentlig kontorsbyggnad av denna storlek måste byggas så säkert som möjligt. Brandsäkerhet är en akilleshäl i höghus, och brandskydd är en av de första prioriteringarna i alla skeden av byggnadens design, konstruktion och drift.

Brandskydd för ett sådant komplex måste planeras med teknik som är modern, effektiv, tillförlitlig och praktisk att installera och använda.  

Konstruktörerna i projektet för Lakhta Center valde på ett tidigt stadium brandbekämpningssystemet HI-FOG® med högtrycksvattendimma. Baserat på brandtester av Marioff, är kvävningseffekten i systemen lika tillförlitlig som i traditionella sprinklersystem men förbrukar mindre vatten, vilket är en viktig fördel i utformningen av komplexa tekniska system, särskilt för så imponerande stora byggnader som Lakhta Center.

Både brandbekämpningssystemet och lansar för vattendimsystemet i Lakhta Center är HI-FOG-system som tillverkas av det finska företaget Marioff, som är ledande inom brandskydd med högtrycksvattendimma. Ett dedikerat fullskaligt brandtest och ett gemensamt arbete med testlaboratorier, konstruktörer, kundspecialister, brandexperter och ingenjörer i tillverkningsföretaget bekräftade att den tekniska lösningen uppfyller parametrar som fastställts för projektet. Brandskydd av fasader med HI-FOG-munstycken testades i en särskild monter med fullskaliga element av fasaderna och ett stort antal trästaplar som brännbar last. Testresultat har visat effektiviteten av brandskydd för fasader och bidragit till att öka brandmotståndet på fasadelementen. Därför har kunden optimerat kostnaderna och minskat byggnadens vikt, vilket är viktigt för ett unikt höghus.

Projektet Lakhta Center var extraordinärt, och det finns få brandbekämpningsprojekt i den här storleken i världen. Det omfattade fyra pumpstationer, 355 km högtrycksledningar och 57 000 sprinkler. Arbetet med Lakhta Centers brandbekämpningssystem var en utmanande uppgift, inte bara utvecklingen av unika tekniska lösningar, utan också när det gäller produktion och logistik.

Brandskydd med vattendimma

Brandskydd med vattendimma kväver en brand genom att spraya dimma från sprinkler, vilket mättar branden med vattenånga, kyler rummen, fäller ut rök och lokaliserar och dämpar branden samt skyddar byggnader från värme. Sådana system hittar snabbt en brand i ett tidigt skede, förhindrar att den sprids och minskar effektivt temperaturen och röken i skyddade rum, vilket gör det lättare för brandmän att ta kontroll över situationen när systemet löst ut.

Högtryckspumpar tillför vatten oavsett strypningar och höjdskillnader. Tack vare detta är brandbekämpningssystem med högtrycksvattendimma en optimal lösning för avancerade höghuskomplex. Syrafasta rör och rörkopplingar garanterar att inga läckor uppstår, samtidigt som de säkerställer oavbruten drift av systemet.

Artikeln publicerades ursprungligen i den ryska arkitektur-, design- och konsttidningen TATLIN.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter