Skip to main content
Marioff får utökat FM-godkännande för att skydda förbränningsturbiner och maskiner i stora inneslutande utrymmen från brand
A photo of a fire test enclosure with burning fire on mock-up and water mist fire protection activated

Efter en rigorös certifieringsprocess fick Marioff HI-FOG® brandskyddssystem med högtrycksvattendimma med en elektrisk pumpenhet ett utökat FM-godkännande för att tillhandahålla brandskydd för förbränningsturbiner och maskiner i inneslutningar upp till 2 300 m3.

Godkännandet fördubblar nästan storleken på det utrymme som Marioffs flexibla brandskyddslösning kan täcka, och ger HI-FOG-systemet ökad flexibilitet och gör det lämpligt för olika typer av turbinmodeller och deras konfigurationer eftersom sprayhuvudena kan installeras både i taket och mitt på turbinen. FM Approvals är internationellt ledande inom tredjepartstestning och -certifiering. Marioff, en ledande utvecklare av brandskyddsteknik med vattendimma, är en del av Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), den ledande globala leverantören av sunda, säkra och hållbara bygg- och kylmedielösningar.

Det nya utökade godkännandet är resultatet av ett långsiktigt samarbete mellan tillverkare av gasturbiner och Marioff för att få internationellt erkända FM-godkännanden för användning av brandskydd med vattendimma för att skydda turbiner.

Marioffs tidigare FM-godkännande för förbränningsturbiner och maskiner från 2013 är för 1 375 m3 stora utrymmen. Det utökade FM-godkännandet innebär att ett HI-FOG-system nu kan användas för att skydda fler typer av kraftfulla gasturbiner och stora maskinutrymmen i inneslutande utrymmen som är nästan tusen kubikmeter större. Det utökade FM-godkännandet ger också systemet flexiblare installationskriterier, eftersom det gör det möjligt att flexibelt byta plats på sprayhuvuden runt hinder utan att lägga till extra sprayhuvuden. Tidigare innebar hinder som rör- eller gångplattformar att man lade till fler sprayhuvuden – och mer vatten.

FM-godkännandet mottogs efter ett utvecklingsprojekt mellan en gasturbintillverkare, en försäkringsgivare och Marioff.

”Den viktigaste utgångspunkten för innovationsprocessen var att ta hänsyn till de praktiska kraven och begränsningarna hos moderna kraftfulla gasturbiner. Utmärkt teamarbete och turbintillverkarens insikter i praktiska frågor hjälpte oss att utforma HI-FOG-lösningen enligt branschens behov. Vi är mycket glada över att den nya HI-FOG-lösningen och FM-godkännandet gör att vi kan betjäna våra kunder inom kraftproduktionsindustrin bättre”, säger Antti Hurme, chef för Business Development på Marioff.

Det FM-godkända HI-FOG-systemet kan även installeras i befintliga inneslutningar med gasturbiner, oljetankar, elektriska transformatorer och maskiner samt i nyetableringsprojekt. Mer information finns på marioff.com.

Om Marioff

Marioff är en ledande utvecklare och innovatör av brandskydd med högtrycksvattendimma som tillhandahåller lösningar över hela världen under varumärket HI-FOG. HI-FOG kontrollerar och dämpar brand med betydligt mindre vatten än konventionella sprinklersystem, vilket minskar vattenskador, saneringstid och driftavbrott. Marioff är en del av Carrier Global Corporation, den ledande globala leverantören av hälsosamma, säkra och hållbara bygg- och kylmedielösningar. Mer information finns på marioff.com.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter