Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) är en organisation som lyder under Förenta nationerna och ansvarar för globala sjöfartsbestämmelser.

Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) fördrag

Det finns två viktiga IMO-dokument som är relevanta för vattendimsystem på fartyg:

  • SOLAS, den internationella konventionen för säkerhet för människoliv till sjöss. SOLAS är ett havsavtal som fastställer minimikrav för säkerhet på handelsfartyg.
  • FFS-kod, internationell kod för brandsäkerhetssystem. FFS-koden är en uppsättning fördrag under SOLAS, och den innehåller kraven för installation, prestanda och komponenttestning för brandskyddssystem ombord på fartyg.
Viktiga IMO-riktlinjer för vattendimsystem till sjöss

Sjösäkerhetskommittén, MSC, är IMO:s högsta tekniska organ. Det här är IMO- och MSC-riktlinjer som gäller för vattendimsystem ombord på fartyg.

marine-key-imo-guidelines-water-mist-fire-protection-4x3

Kort historik över standardisering av vattendimma till sjöss

I början av 1990-talet fastställde Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) nya brandsäkerhetskrav, och fasta brandskyddssystem blev obligatoriska på alla passagerarfartyg. Marioff HI-FOG®-system uppfanns samtidigt som dessa nya brandsäkerhetskrav från IMO fastställdes. Det fanns dock inga andra riktlinjer än för traditionella sprinklersystem.

Vi behövde bevisa att våra HI-FOG-system med högtrycksvattendimma, som använde mindre vatten och hade mindre rör, kunde vara lika effektiva som traditionella sprinklersystem. Fullskaliga brandtester var svaret på denna utmaning och därför genomgick HI-FOG-systemen omfattande brandtestningsprogram för marina tillämpningar vid Teknologiska forskningscentralen (VTT) i Finland och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i Sverige.

Många av dessa prestandatester bevittnades av sjöfartsmyndigheter som representerade klassificeringssällskap och flaggstater över hela världen. Med tiden utgjorde dessa tester grunden för de flesta av IMO:s brandtestprotokoll för vattendimsystem och används nu globalt.