Skip to main content

Marioffin HI-FOG-korkeapainevesisumu parantaa palontorjuntavalmiuksia tavarankäsittelyn alalla

Water mist discharge with a Marioff HI-FOG sprinkler.

Merenkulun sovelluksissa Marioff on laajalti tunnettu HI-FOG®-korkeapainesammutukseen liittyvästä asiantuntemuksestaan. Vuosikymmenten käytännön kokemus ja täysimittainen palotestaus ovat tuottaneet tulokseksi pitkän luettelon patentoituja ja hyväksyttyjä palontorjuntakomponentteja ja -ratkaisuja moniin sovelluksiin merialuksissa. Koska korkeapainevesisumu on turvallista ihmisille ja ympäristölle, ja se voidaan vapauttaa heti, HI-FOG-korkeapainevesisumua pidetään ensisijaisena palontorjuntateknologiana merenkulkualalla, kuten risteilyaluksissa, autolautoilla, merivoimien aluksissa, luksusjahdeilla sekä offshore-, LNG- ja rahtialuksissa.

Marioff parantaa itsepurkavien alusten palontorjuntavalmiuksia tavarankäsittelyn alalla maailmanlaajuisesti. Marioffin alaan kuuluvat palon havaitseminen ja sisäisten kuljetushihnatilojen (tunnelit ja c-silmukka) kiinteä HI-FOG-palontorjunta sekä asennus ja integrointi aluksen tehonhallintajärjestelmään.

Ottaen huomioon irtorahtialuksilla aiemmin sattuneet tulipalot, joista esimerkkeinä muun muassa Halifax (1993), Ambassador (1994), Yeoman Bontrup (2010), Spencer Gulf (2017), Iron Chieftain (2018), Donnacona (2020), St Clair (2020) ja Roger Blough (2021), Marioff lisää tietoisuutta tätä alustyyppiä koskevista turvallisuusstandardeista ja -määräyksistä ja edistää niiden tiukentamista.

Tyypillisesti yksi viallinen laakeri riittää sytyttämään kumisen kuljetushihnan sisäisessä rahdinkäsittelytilassa, mikä aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, ympäristölle, maineelle ja liiketoiminnan jatkuvuudelle. Edellä mainituista tulipaloista syntyneet omaisuusvahingot vaihtelevat 25 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista yli 150 miljoonaan dollariin.

Palontorjunnan tehokkuus aluksella riippuu varhaisesta havaitsemisesta ja palolähteen nopeasta sammutuksesta. Käytössä olevat havaitsemis- ja sammutusmenetelmät ovat riittämättömiä useimmissa itsepurkavissa aluksissa.

Täysimittainen kuljetushihnan palotestaus toi esiin, että HI-FOG-järjestelmän tuottaman erittäin hienon vesisumun nopean sammutuskyvyn vuoksi lämpötila laski alle 100 celsiusasteeseen alle 15 minuutissa.

Toisin kuin kaasuratkaisuja, vesisumua on turvallista käyttää, kun suojatussa tilassa on ihmisiä. Vesisumu ei vaurioita suojatussa tilassa olevia sähkölaitteita. Se, että HI-FOG-järjestelmä pystytään laukaisemaan välittömästi, on ratkaisevan tärkeää tulipalotilanteessa. Järjestelmä voidaan aktivoida eri tavoin: automaattisesti havaitsemisjärjestelmän kautta, etäohjatusti käyttöliittymän näyttöjen kautta työasemilla tai käsin alueventtiileillä. Käyttöliittymän lisänäyttöjä asennetaan lastiohjaamoon ja konehuoneen valvomoon.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut hyväksytyt HI-FOG-avosuuttimet, putket ja alueventtiilit asennetaan strategisesti tunneleihin ja c-silmukan kuljetusjärjestelmiin. Sammutusaikaa on pidennetty käyttämällä kahta vesilähdettä, ensisijaisesti puhdasta vettä ja toissijaisesti meri- tai järvivettä. Kun palo on hallinnassa tai sammutettu, HI-FOG-järjestelmä voidaan palauttaa alkutilaan, jolloin se on taas valmis suojaamaan alusta ja miehistöä.

Korkeapainevesisumua levitetään kaikkiin sisäisiin kuljetusjärjestelmiin. Hyvin pienet vesipisarat tuottavat erittäin suuren kokonaisvesialan. Tulipalo sekä ympäristö ja kaasut jäähtyvät tehokkaasti.

HI-FOG-järjestelmän tehokkuus perustuu kolmeen seikkaan:

  • polttoainelähteen jäähdyttäminen
  • hapen syrjäyttäminen palopaikalta ja näin ollen liekkien tukahduttaminen
  • lämpösäteilyn estäminen tulen leviämisen ehkäisemiseksi.

Tietoja Marioffista

Marioff on johtava korkeapainevesisumuun perustuvan palontorjunnan kehittäjä ja innovoija, joka tarjoaa ratkaisuja maailmanlaajuisesti HI-FOG-tuotemerkillä. HI-FOG hallitsee paloa turvallisesti ja sammuttaa tulen huomattavasti pienemmällä vesimäärällä kuin perinteiset sprinklerijärjestelmät, mikä vähentää vesivahinkoja sekä lyhentää puhdistusaikaa ja seisokkia. Marioff kuuluu Carrier Global Corporationiin, joka on terveellisten, turvallisten ja kestävien rakennus- ja kylmäketjuratkaisujen johtava maailmanlaajuinen toimittaja. Lisätietoja on osoitteessa marioff.com.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Olemme täällä sinua varten
Haluatko tietää lisää HI-FOG-sammutusjärjestelmästä
tai BluEdge™-palveluista? Ota yhteyttä.
Maapuolen yhteystiedot Meripuolen yhteystiedot