Skip to main content
Marioffin HI-FOG-vesisumujärjestelmän jälkiasennus vanhentuvaan sammutusjärjestelmään
Water mist discharge with a Marioff HI-FOG sprinkler.

Monet alusten omistajat miettivät vaihtoehtoja vanhentuville kaasupohjaisille sammutusjärjestelmille. Liiketoiminnan jatkuvuuden takaava korkeapainevesisumujärjestelmä on turvallinen ihmisille. Se voidaan asentaa helposti jälkikäteen aluksiin, joissa on vanhentuva sammutusjärjestelmä.

Kaasupohjaisissa sammutusjärjestelmissä käytetään usein halonia (1301) tai hiilidioksidia, mikä voi olla vaarallista ympäristölle ja ihmisille. Suuren otsonikerrosta heikentävän vaikutuksen vuoksi halonin tuotanto on lopetettu. Muihin kaasupohjaisiin järjestelmiin liittyy myös joitakin toiminnallisia haittoja. Jos aluksella on tulipalo, ensin on evakuoitava ihmiset turvallisesti ja suojattu tila on tiivistettävä, ennen kuin kaasupohjainen järjestelmä voidaan käynnistää. Kaasupohjaiset järjestelmät eivät myöskään jäähdytä tilaa ja pintoja, jolloin on olemassa uudelleensyttymisen vaara. Seurauksena on ajanhukka ja pitkä seisokki korjaamisen ja järjestelmien lataamisen vuoksi.

Ympäri maailmaa on yhä suuri määrä vanhentuvia aluksia, joissa on erilaisia sammutusjärjestelmätyyppejä. Näiden järjestelmien huoltoa koskevan tuen ja ohjeiden puuttuminen sekä varaosien huono saatavuus lisäävät alusten omistajien ja haltijoiden painetta löytää kestävä ratkaisu, joka lisää turvallisuutta ja pienentää seisokin riskiä.

Korkeapainevesisumujärjestelmän jälkiasennus

Jälkiasennusprojekteihin kuuluu olemassa olevan järjestelmän poistaminen, luokitus ja lakisääteiset hyväksynnät, alkuperäisen valmistajan sertifioiman materiaalin toimittaminen sekä korkeapainevesisumujärjestelmän asentaminen ja käyttöönotto. Marioffin asiantuntijat suunnittelevat ja toimittavat jälkiasennusprojektit alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella.

Marioffin HI-FOG -korkeapainevesisumujärjestelmä

Jälkikäteen asennettavassa HI-FOG® MT4 -järjestelmässä käytetään vesisumua, joka on turvallista ihmisille ja ympäristölle. Järjestelmä voidaan ottaa käyttöön heti, kun tulipalo havaitaan, ilman tarvetta evakuoida ihmisiä, tiivistää tilaa tai sulkea ilmanvaihtoa. Sammutusaikaa on pidennetty käyttämällä kahta vesilähdettä, ensisijaisesti puhdasta vettä ja toissijaisesti meri- tai järvivettä.

Kun palo on hallinnassa tai sammutettu, HI-FOG-järjestelmä voidaan palauttaa alkutilaan, jolloin se on taas valmis suojaamaan alusta ja miehistöä. Aluksen ei tarvitse palata satamaan järjestelmän lataamista varten, koska järjestelmässä käytetään vettä puristetun kaasun sijaan. Samoin jos hälytys osoittautuu vääräksi, järjestelmä voidaan palauttaa alkutilaan, minkä jälkeen se on jälleen käyttövalmis. Koska sammutteena käytetään vaaratonta vettä, järjestelmää voidaan testata säännöllisesti käyttökunnon varmistamista ja koulutustarkoituksia varten.

HI-FOG MT4 -järjestelmä on yksinkertainen ja vankka sammutusratkaisu. Painesylintereitä ei tarvita käyttövarmuuden turvaamiseksi tai muista syistä. Järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan sekä tilasuojaus että kohdesuojaus (IMO MSC/Circ. 913) samalla pumppuyksiköllä, putkistolla ja strategisesti asennetuilla avosuuttimilla. Yhden integroidun järjestelmän käyttäminen säästää osa-, asennus-, huolto- ja koulutuskuluja.

Käyttöönoton jälkeen Marioffin elinkaaripalvelut huolehtivat maailmanlaajuisesta tuesta ja koulutuksesta vesisumujärjestelmän turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseen tarvittavien taitojen tarjoamiseksi. Elinkaaripalvelut auttavat pitämään vesisumujärjestelmän toiminnassa, ajan tasalla ja täysin sertifioituna koko sen käyttöiän ajan.

Artikkeli on alun perin julkaistu Dry Cargo International -lehdessä.

Tietoja Marioffista

Marioff on johtava korkeapainevesisumuun perustuvan palontorjunnan kehittäjä ja innovoija, joka tarjoaa ratkaisuja maailmanlaajuisesti HI-FOG-tuotemerkillä. HI-FOG hallitsee paloa turvallisesti ja sammuttaa tulen huomattavasti pienemmällä vesimäärällä kuin perinteiset sprinklerijärjestelmät, mikä vähentää vesivahinkoja sekä lyhentää puhdistusaikaa ja seisokkia. Marioff kuuluu Carrier Global Corporationiin, joka on terveellisten, turvallisten ja kestävien rakennus- ja kylmäketjuratkaisujen johtava maailmanlaajuinen toimittaja. Lisätietoja on osoitteessa marioff.com.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Olemme täällä sinua varten
Haluatko tietää lisää HI-FOG-sammutusjärjestelmästä
tai BluEdge™-palveluista? Ota yhteyttä.
Maapuolen yhteystiedot Meripuolen yhteystiedot