Skip to main content
HI-FOG on IXcellerate-datakeskusten monivaiheisten paloturvallisuusjärjestelmien ydin
A photo from the backside of a data center building with beach flags.

IXcellerate on johtava kaupallisten datakeskusten operaattori ja yksi Venäjän kolmesta suurimmasta operaattorista. Ensimmäinen datakeskus
– IXcellerate Moscow One otettiin käyttöön vuonna 2013. Sen kapasiteetti on 1 835 palvelinkaappipaikkaa. Toinen datakeskus
– IXcellerate Moscow Two, jossa on 1 480 palvelinkaappipaikkaa, aloitti toimintansa 2019.

Tehokasta turvaa

Kumpikin datakeskus on neutraali, täysin IBM:n ja Uptime Instituten sertifioima ja luotettavuusluokaltaan Level 3 / Tier III. Palvelun käytettävyystason takuu on 99,9 %. Kaikki IXcellerate-datakeskusten järjestelmät on suunniteltu parantamaan luotettavuutta. Datakeskusten luotettavuudessa yksi avaintekijöistä on virransyötön jatkuvuus. Se on taattu kohteessa UPS + DGU -järjestelmällä, joka sisältää erittäin tehokkaita, kaksoismuunnosominaisuudella varustettuja modulaarisia UPS-virtalähteitä ja moderneja litiumioniakkuja. Ristikytkennät, neutraali yhteys mihin tahansa 51 teleoperaattorista ja kahden Meet-Me-Room-teknologian käyttö takaavat nopeat yhteydet. Fyysiset turvajärjestelmät, tietoturva ja ympärivuorokautinen tekninen tuki tarjoavat turvaa mahdollisten yllätysten varalta.

Datakeskusten palveluiden saatavuuden uhat eivät suinkaan rajoitu sähkö- ja yhteyskatkoihin ja hakkerien hyökkäyksiin; tulipalot ovat niille äärimmäisen vaarallisia. Palot ovat toki harvinaisia, mutta niiden seuraukset ovat vakavia. Capitolinen (capitoline.org) asiantuntijat tarkastelivat 219:ää datakeskusten laiterikkotapausta, joissa käyttökatkojen kesto oli yhteensä 2 074 tuntia. Virtakatkoksesta aiheutuva laitteen käyttökatkos kestää keskimäärin 6,5 tuntia. Ohjelmistovikojen aiheuttamat laitteiston käyttökatkot ovat kestoltaan keskimäärin 16,7 tuntia, palonsammutuslaitteiston vääristä hälytyksistä aiheutuvat käyttökatkot 17,1 tuntia ja tulipalojen aiheuttamat käyttökatkot 25 tuntia. Datakeskuksen palauttaminen normaaliin toimintaan tulipalon jälkeen on vaikeaa.  Saman tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla datakeskuksista ei ole lainkaan toimintasuunnitelmaa toiminnan palauttamiseksi tällaisessa tilanteessa.

IXcelleraten Moscow One- ja Moscow Two -datakeskusten paloturvallisuudesta vastaa monivaiheinen järjestelmä, jonka materiaalit, laitteet, palontorjuntajärjestelmät ja toimenpiteet on valittu äärimmäisen huolellisesti. Tällainen integroitu lähestymistapa mahdollistaa nopean ja tehokkaan reagoinnin erilaisissa tilanteissa kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

HI-FOG – paras valinta

IXcellerate-datakeskusten suojana on Marioffin valmistama HI-FOG®-vesisumujärjestelmä. Korkeapainevesisumun laukaisevassa järjestelmässä yhdistyvät vesi- ja kaasusammutusjärjestelmien parhaat puolet. Suurella nopeudella suihkutettavat pienet vesipisarat tukahduttavat liekit, täyttävät paloalueen vesihöyryllä, jäähdyttävät paloaluetta nopeasti ja alentavat suojattavan huoneen lämpötilan normaalille tasolle. Paloaluetta ympäröivä ohut vesisumukerros estää lämmön säteilemisen paloalueelta, suojaa läheisiä laitteita ja rakennuksen rakenteita kuumenemiselta ja pysäyttää palon leviämisen luotettavasti. Vesisumu ei kaasujärjestelmistä poiketen vaadi ilmatiivistä tilaa, vaan se sammuttaa paloja luotettavasti monissa ilmavirtausnopeuksissa.

Patentoiduissa HI-FOG-sprinklereissä on lämpöön reagoivat ampullit, jotka aktivoituvat tietyssä lämpötilassa. Näin vesisumu voidaan laukaista vain sinne, missä sitä tarvitaan, kun kaasujärjestelmiä käytettäessä koko konesali olisi täytettävä sammutusaineella. IXcelleraten Moscow One- ja Moscow Two -datakeskuksissa käytetään sprinklerijärjestelmää (kaksoislukitteinen ennakkolaukaisutekniikka), joka alentaa väärien aktivointien määrän lähes nollaan. Valmiustilassa järjestelmän putket on täytetty paineilmalla, eikä putkiin ohjata vettä. Ohjausyksikkö tarkkailee paineilman painetta putkissa, jotka on yhdistetty lämpölaukeavilla ampulleilla lukittuihin sprinklereihin. Kun paloilmaisimet antavat palosignaalin, ohjausyksikkö vaihtaa valmiustilaan, mutta alueelle ei virtaa vielä vettä. Heti kun ensimmäinen (paloa lähinnä oleva) sprinkleri kuumenee asetettuun lämpötilaan, ampulli rikkoutuu, putken ilmanpaine laskee ja ohjausyksikkö avaa vedensyötön palon sammuttamiseksi. Vesisumu peittää palon syttymisalueen, tukahduttaa liekin, estää palon leviämisen ja viilentää lähellä olevien sprinklerien ampulleja. Vettä voidaan käyttää vähemmän, kun se laukaistaan vain sinne, missä sitä tarvitaan.

Vedensyötön kytkeytymiseen vaaditaan siis kaksi tapahtumaa samanaikaisesti: palosignaali paloilmaisimilta ja sprinklerin ampullin kuumentuminen. Tämä vähentää väärien hälytysten todennäköisyyden lähes nollaan. Jos paloilmaisimet antavat väärän hälytyksen (esimerkiksi sähkökohinan tai pölyn vuoksi), HI-FOG-sammutusjärjestelmä kytkeytyy palotilaan, mutta vesisumua ei laukaista, koska sprinklerien lämpöön reagoivat ampullit ovat ehjiä. Sama pätee myös sprinklerin ampullin rikkoutuessa vahingossa, esimerkiksi korjaustöiden tai asennuksen aikana. Ohjausyksikkö ilmoittaa kyseisen alueen paineen laskeneen, mutta vedensyöttö putkiin on suljettu, sillä paloilmaisin ei ole antanut palosignaalia. Vesisumua ei siis laukaista.

Herkän, älykkään paloilmaisinjärjestelmän sekä luotettavan HI-FOG-sammutusjärjestelmän lisäksi datakeskuksen tiloissa on käsisammuttimia, joilla henkilökunta voi sammuttaa palon sen alkuvaiheessa ilman oikosulkujen vaaraa ja käynnissä olevia laitteita sammuttamatta.

Hyödyt asiakkaalle

Valitsemalla oikeat sammutusjärjestelmät ja toimenpiteet datakeskukset voivat maksimoida modernien teknologioiden hyödyt ja kompensoida niiden mahdollisia heikkouksia. Luotettavuus, turvallisuus, taloudelliset näkökohdat ja hyödyt on kaikki huomioitava valittaessa palontorjuntajärjestelmää datakeskusasiakkaille. Yksi korkeapainevesisumujärjestelmän hyödyistä kaasusammutusjärjestelmään verrattuna oli, että palvelintiloja ei tarvinnut jakaa useisiin eristettyihin tiloihin. Tämän ansiosta näihin kahteen datakeskukseen saatiin lähes 400 palvelinkaappipaikkaa enemmän ja lisäksi rakentamisen ja suunnittelun pääomakustannukset olivat pienemmät. Datakeskuspalveluita useille asiakkaille vuokraava yritys hyötyi runsaasti myös toisesta operationaalisesta edusta. Koska palvelinsalissa on valtavasti tilaa, asiakkaiden alueet voidaan rajata väliaikaisilla seinillä ja varustaa kulunvalvonnalla, videovalvonnalla ja muilla järjestelmillä asiakkaan pyynnöstä. Tästä on ollut valtavasti hyötyä suurten asiakkaiden hostauksessa. Samalla ratkaisu on myös joustava ja mahdollistaa palvelinsalin asettelun muokkaamisen nopeasti ja kustannustehokkaasti uusien asiakkaiden tarpeiden mukaan.

HI-FOG-sammutusjärjestelmän tehokkaat ominaisuudet mahdollistavat myös sen ylläpidon optimoinnin. Järjestelmä ei vaadi sammutusaineen vaihtoa säännöllisin väliajoin, järjestelmän täyttäminen käytön jälkeen on erittäin edullista ja sen arvioitu käyttöikä on yli 40 vuotta. Laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ja kiinnikkeet, erikoispumput ja luotettavat kierreliitännät auttavat minimoimaan huoltokustannukset ja takaavat luotettavan toiminnan kymmeniksi vuosiksi. IXcellerate on laajentamassa toimintaansa Moscow Three- ja Moscow Four -datakeskuksilla, joihin molempiin on tarkoitus ottaa käyttöön samat palontorjuntatekniikat. IXcelleraten ja Marioffin yhteistyö jatkuu – tähtäimessä asiakkaidemme liiketoiminnan (palo)turvaaminen.

Lisätietoja Marioffista ja HI-FOG-järjestelmästä löytyy osoitteesta marioff.com.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Olemme täällä sinua varten
Haluatko tietää lisää HI-FOG-sammutusjärjestelmästä
tai BluEdge™-palveluista? Ota yhteyttä.
Maapuolen yhteystiedot Meripuolen yhteystiedot