Skip to main content

Marioff och Rauma Marine Constructions levererar HI-FOG brandskyddssystem till Finlands militära flotta

A photo of naval vessels on sea

Marioff meddelade idag att man tecknat ett avtal med Rauma Marine Constructions (RMC) i Raumo i Finland om att leverera HI-FOG® brandbekämpningssystem med högtrycksvattendimma till fyra nya multifunktionella korvetter i Pohjanmaa-klass, som en del av Finlands militära flotta Squadron 2020-projekt.

RMC, ett av de ledande varvsföretagen i Europa, bygger fartygen för Finlands militära flotta. Marioff, en ledande utvecklare av brandskyddsteknik med vattendimma, är en del av Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), den ledande globala leverantören av sunda, säkra och hållbara bygg- och kylmedielösningar.

”Vi är mycket stolta över att bli utvalda som leverantör av brandskyddslösningar för fartyg i Pohjanmaa-klassen och få bidra med vår omfattande erfarenhet av brandskyddsteknik med vattendimma till detta projekt”, säger Juha Ilvonen, vd för Marioff. ”HI-FOG-systemet är en perfekt lösning för militära fartyg, och vi är glada över att fortsätta vårt långsiktiga samarbete med Rauma Marine Constructions och Finlands militära flotta.”

Driftsäkerheten för korvetterna i Pohjanmaa-klassen säkerställs med Marioffs HI-FOG-system baserat på Electric Pump Unit Heavy Duty (EPU HD). EPU HD är utformad för att uppfylla mycket krävande specifikationer och extrema driftsförhållanden. Under hela projektet samarbetar Marioff nära med alla intressenter för att tillhandahålla en skräddarsydd lösning baserad på lång erfarenhet av att skydda ytfartyg, farkoster under vattenytan samt deras besättningar från brand.

Squadron 2020 är ett finskt militärprojekt som ersätter äldre krigsfartyg med fyra nya korvetter. De nya mångfunktionella korvetterna kommer att kunna delta i krigföring med ytstridande fartyg och ubåtar, vidta luftvärnsåtgärder och leda sjöoperationer. De isbrytande krigsskeppen förväntas levereras till Finlands marin senast 2026 och vara i drift senast 2028.

Mer information finns på marioff.com.

Om Marioff

Marioff är en ledande utvecklare och innovatör av brandskydd med högtrycksvattendimma som tillhandahåller lösningar över hela världen under varumärket HI-FOG. HI-FOG kontrollerar och dämpar brand med betydligt mindre vatten än konventionella sprinklersystem, vilket minskar vattenskador, saneringstid och driftavbrott. Marioff är en del av Carrier Global Corporation, den ledande globala leverantören av hälsosamma, säkra och hållbara bygg- och kylmedielösningar. Mer information finns på marioff.com.

Om Rauma Marine Constructions

Rauma Marine Constructions (RMC) är ett av Europas ledande företag inom skeppsbyggnad. RMC grundades sommaren 2014 i Raumo och är helt finskägt. RMC specialiserar sig på att bygga och serva multifunktionella isbrytare, bil- och passagerarfärjor och militära fartyg. Mer information finns på www.rmcfinland.fi.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter