Skip to main content
Marioff HI-FOG högtrycksvattendimma ökar brandbekämpningsförmågan inom bulkhanteringsindustrin
Water mist discharge with a Marioff HI-FOG sprinkler.

I marina tillämpningar är Marioff allmänt erkänd för sin expertis inom brandbekämpning med HI-FOG® högtrycksvattendimma. Årtionden av erfarenhet ute i fält och fullskalig brandprovning har resulterat i en lång lista av patenterade och godkända komponenter för brandbekämpning och lösningar för många tillämpningar ombord på marina fartyg. Eftersom högtrycksvattendimma är säker för människor och miljö och kan utlösas omedelbart, är HI-FOG högtrycksvattendimma den föredragna brandbekämpningstekniken i marina segment som kryssningsfartyg, färjor, örlogsfartyg, superyachter, offshore, LNG- och lastfartyg.

Inom bulkhanteringsindustrin ökar Marioff möjligheterna att släcka bränder i den globala flottan av självlossande fartyg. Marioffs tillämpningsområde omfattar branddetektering och fast HI-FOG brandskydd för inre transportbandsutrymmen (tunnlar och c-loop), installation och integrering med strömhanteringssystemet ombord.

Med tanke på tidigare bränder i bulkfartyg, däribland Halifax (1993), Ambassador (1994), Yeoman Bontrup (2010), Spencer Gulf (2017), Iron Chieftain (2018), Donnacona (2020), St Clair (2020) och Roger Blough (2021) ökar Marioff medvetenheten och främjar ökade säkerhetsstandarder och föreskrifter för denna fartygstyp.

Vanligtvis räcker det med ett defekt lager för att antända ett gummitransportband i det inre lasthanteringsutrymmet, vilket skapar risk för människors hälsa, miljö, anseende och verksamhetens kontinuitet. Rapporterade egendomsförluster i bränderna som nämns ovan varierar mellan 25 miljoner USD och mer än 150 miljoner USD.

Effektiviteten av brandberedskap ombord beror på tidig upptäckt och omedelbar släckning vid källan. De nuvarande metoderna för detektering och undertryckning ombord på de flesta självlossande fartyg är otillräckliga.

Fullskaliga brandtester av transportband har visat att alla temperaturer registrerade under 100 °C på under 15 minuter tack vare de snabba nedbrytningsegenskaperna i den mycket fina vattendimman som bildas av HI-FOG-systemet.

Till skillnad från gaslösningar är vattendimma säkert att använda när personalen befinner sig inom det skyddade utrymmet. Trots att vatten används, skadar inte vattendimma elektrisk utrustning som finns i det skyddade utrymmet. Det är förmågan att omedelbart utlösa HI-FOG-systemet som är avgörande vid brand. Det finns olika sätt att aktivera systemet: automatiskt av detekteringssystemet, fjärrstyrt från HMI-skärmar på arbetsstationer eller manuellt vid sektionsventilerna. Ytterligare skärmar för användargränssnitt installeras i lastkontrollrummet och motorkontrollrummet.

Typgodkända HI-FOG dimsprayhuvuden, rör och sektionsventiler av rostfritt stål är strategiskt installerade i tunnlar och c-loop-transportörsystem. Släckningstiden förlängs med två vattenkällor, färskvatten som primär källa och havs-/sjövatten som sekundär källa. När branden är under kontroll eller släckt kan HI-FOG-systemet återställas och är återigen redo att skydda fartyget och besättningen.

Högtrycksvattendimma används för alla inre transportörsystem. De mycket små dropparna ger en mycket stor total vattenyta. Detta ger effektiv kylning av branden och omgivande områden och gaser.

Effektiviteten hos ett HI-FOG-system baseras på tre aspekter:

  • Kylning av bränslekällan.
  • Undanträngande av syre från brandhärden, vilket kväver lågorna.
  • Blockering av strålningsvärme för att förhindra att elden sprider sig.
Om Marioff

Marioff är en ledande utvecklare och innovatör av brandskydd med högtrycksvattendimma som tillhandahåller lösningar över hela världen under varumärket HI-FOG. HI-FOG kontrollerar och undertrycker brand med betydligt mindre vatten än konventionella sprinklersystem, vilket minskar vattenskador, saneringstid och driftavbrott. Marioff är en del av Carrier Global Corporation, den ledande globala leverantören av hälsosamma, säkra och hållbara bygg- och kylkedjelösningar. Mer information finns på marioff.com.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter