Skip to main content
Eftermontering av ett ålderstiget brandskyddssystem med Marioff HI-FOG vattendimsystem
Water mist discharge with a Marioff HI-FOG sprinkler.

Många fartygsredare överväger alternativ till åldrande gasbaserade brandskyddssystem. Ett högtrycksvattendimsystem är säkert för människor och ger kontinuitet i verksamheten, och kan enkelt eftermonteras på fartyg med ett åldrande brandbekämpningssystem ombord.

Gasbaserade brandskyddssystem använder ofta Halon (1301) eller CO2, vilket kan vara farligt för miljö och människor. På grund av stark ozonnedbrytningspotential har produktionen av Halon fasats ut. Andra gasbaserade system har också vissa operativa nackdelar. Om brand uppstår ombord på ett fartyg måste människor först evakueras på ett säkert sätt och skyddat utrymme måste tätas innan det gasbaserade systemet kan utlösas. Dessutom kyler inte gasbaserade system utrymmet och ytorna, vilket utgör en risk för återtändning. Detta leder till tidsförlust och längre driftstopp för reparation och påfyllning av systemen.

Det finns fortfarande en stor global flotta av åldrande fartyg som har olika typer av brandbekämpningssystem ombord. Brist på underhållsstöd och riktlinjer samt otillgängliga reservdelar för systemen satte ökat tryck på fartygsredare och chefer att hitta en hållbar lösning som ökar säkerheten och minskar risken för driftstopp.

Eftermontering av ett högtrycksvattendimsystem

Eftermonteringsprojekt omfattar borttagning av det befintliga systemet, klassificering och lagstadgade godkännanden, OEM-certifierad materialleverans, installation och driftsättning av brandskyddssystem med högtrycksvattendimma. Marioffs experter utformar och levererar dessa nyckelfärdiga eftermonteringsprojekt från början till slut

Marioff HI-FOG brandskyddssystem med högtrycksvattendimma

I eftermonteringssystemet HI-FOG® MT4 används vanlig vattendimma, vilket är säkert för människor och miljö. Systemet kan aktiveras omedelbart när en brand upptäcks, utan att man behöver evakuera personal, täta utrymmet eller stänga ventilationen. Släckningstiden förlängs med två vattenkällor, färskvatten som primär källa och havs-/sjövatten som sekundär källa.

När branden är under kontroll eller undertryckt kan HI-FOG-systemet återställas och är återigen redo att skydda fartyget och besättningen. Det finns ingen anledning att styra till en hamn för att fylla på systemet, eftersom det använder vanligt vatten och inte komprimerad gas. Om larmet visar sig vara falskt, kan systemet enkelt återställas och är sedan redo att användas igen. Tack vare ofarligt släckmedel, vanligt vatten, kan systemet testas regelbundet för att säkerställa att det är i gott skick och i utbildningssyfte.

HI-FOG MT4-systemet är en enkel och robust brandskyddslösning. Inga tryckcylindrar krävs för redundans eller andra ändamål. Systemet har utformats för att tillhandahålla både rumsskydd och lokal tillämpning (IMO MSC/Circ. 913), med samma pumpenhet, rörledning och strategiskt installerade sprayhuvuden. Med ett integrerat system sparar du kostnader för komponenter, installation, underhåll och utbildning.

Efter driftsättning tar Marioff lifecycle tjänster över med global support och utbildning som tillhandahåller de kunskaper som behövs för att säkerställa säkerheten och effektiviteten i vattendimsystemet. De hjälper till att hålla vattendimsystemet i drift, uppgraderat och helt certifierat under hela dess livslängd.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidskriften Dry Cargo International.

Om Marioff

Marioff är en ledande utvecklare och innovatör av brandskydd med högtrycksvattendimma som tillhandahåller lösningar över hela världen under varumärket HI-FOG. HI-FOG kontrollerar och dämpar brand med betydligt mindre vatten än konventionella sprinklersystem, vilket minskar vattenskador, saneringstid och driftavbrott. Marioff är en del av Carrier Global Corporation, den ledande globala leverantören av hälsosamma, säkra och hållbara bygg- och kylmedielösningar. Mer information finns på marioff.com.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter