Skip to main content

Brandbekämpningssystemet HI-FOG är grunden i flerstegssystemen för brandskydd i IXcellerate-datacenteranläggningar

A photo from the backside of a data center building with beach flags.

IXcellerate är en ledande aktör inom kommersiella datacenters och en av de tre främsta leverantörerna i Ryssland. Den första datahallen
– IXcellerate Moscow One – togs i drift 2013 och har en rackkapacitet på 1 835 rackutrymmen. Det andra datacentret
– IXcellerate Moscow Two – togs i drift 2019 med 1 480 rackutrymmen.

Hög nivå av säkerhet

Båda datacentren är fullt certifierade av IBM och Uptime Institute, och har klassats som nivå 3/Tier III när det gäller tillförlitlighet. Servicetillgängligheten är garanterad till 99,9 %. Alla tekniska system i IXcellerate-datacenter är utformade för att ge ökad tillförlitlighet. Redundans för extern strömförsörjning finns på plats, högeffektiv UPS med dubbel konvertering och modulär utformning enligt UPS- och DGU-systemet och användning av moderna litiumjonbatterier gör att man kan garantera en viktig parameter för datacentrets tillförlitlighet – kontinuitet i strömförsörjningen. Korskoppling, neutral anslutning till någon av 51 telekomoperatörer och användning av två Meet-Me-Room-tekniker ger hög anslutningsbarhet. System för fysiskt skydd, intellektuell säkerhet och tekniskt stöd dygnet runt som försäkring mot eventuella överraskningar.

Men inte bara strömavbrott, urkoppling eller hackerattacker kan avbryta tjänstetillgången för datacenterkunder. Brand är en extremt farlig situation, som är sällsynt men full av olika konsekvenser. Capitolines specialister (capitoline.org) studerade 219 fall av kompletta utrustningsfel i datacenter med en sammanlagd stilleståndstid på 2 074 timmar. Den genomsnittliga stilleståndstiden på utrustning på grund av strömavbrott är 6,5 timmar. Det är 16,7 timmars genomsnittlig stilleståndstid på utrustning på grund av programvarufel, 17,1 timmar på grund av falsklarm från brandsläckningssystem och 25 timmars genomsnittlig stilleståndstid på utrustning vid verklig brand. Det är svårt att återställa ett datacenter till normal drift efter en brand.  Enligt samma studie har de flesta datacenter ingen plan för att återställa prestanda under ett sådant scenario.

Brandsäkerheten för datacentren IXcellerate Moscow One och Moscow Two säkerställs genom ett flerstegssystem med åtgärder som omfattar ett noggrant urval av material och utrustning, tekniska brandskyddssystem och organisatoriska åtgärder. Ett sådant integrerat tillvägagångssätt gör att du kan reagera på olika scenarier snabbt och effektivt, vilket kombinerar kostnadsoptimering och en hög säkerhetsnivå.

HI-FOG, det bästa valet

Marioffs brandbekämpningssystem HI-FOG® med högtrycksvattendimma skyddar IXcellerate-datacenteranläggningar. Vattendimma under högt tryck kombinerar fördelarna med brandsläckningssystem med vatten och gas. Vattendimma släpper ut små vattendroppar som kväver branden, blandar förbränningszonens volym och fyller den med vattenånga, vilket snabbt kyler ned brandområdet och temperaturen i det skyddade rummet går ned till en normal nivå. Ett tunt lager vattendimma i luften runt förbränningszonen blockerar värmestrålning, skyddar närliggande utrustning och byggnader från värmen och stoppar brandspridningen på ett tillförlitligt sätt. Till skillnad från gassystem kräver inte vattendimma något utrymme, och den kväver branden tillförlitligt vid olika lufthastigheter.

Patenterade HI-FOG-sprinkler är utrustade med värmekänsliga bulber som aktiveras vid en viss temperatur. Det gör att vattendimma endast kan sprayas där det behövs, till skillnad från gassystem som kräver att hela datahallen fylls med brandsläckningsmedel. Datacentren IXcellerate Moscow One och Moscow Two konfigurerar brandbekämpningssystemets sprinklersprayhuvuden (teknik med dubbelt förreglad föraktivering), vilket minskar falsk aktivering till nästan noll. I standby-läge fylls systemets rörledningar med tryckluft och vatten tillförs inte till rören. Styrenheten övervakar tryckluften i rör som är anslutna till sprinkler och som är låsta av värmekänsliga bulber. När en signal om brand tas emot från tillkopplat brandlarm, växlar styrenheten till standby-läge, men vatten strömmar inte till sektionen. Så snart den första sprinklern – den som är närmast brandområdet – värms upp till den inställda temperaturen spricker bulben, lufttrycket i rörledningen sjunker och styrenheten öppnar vattenförsörjningen för att kväva branden. Ett moln av vattendimma täcker brandhärden, kväver lågan och blockerar brandens spridning, samt kyler bulberna i närliggande sprinkler. Detta minimerar mängden vatten som sprayas ut genom att endast använda det där det behövs.

Vattenmatningen kräver därför två händelser samtidigt: mottagande av signal om brand från branddetektorerna och uppvärmning av sprinklerbulben. Detta minskar sannolikheten för falsk aktivering till nästan noll. Om en falsk signal tas emot från branddetektorerna (på grund av elektriskt brus, damm eller något annat) – växlar brandbekämpningssystemet HI-FOG till läget för brand, men vattendimma sprayas inte ut eftersom de värmekänsliga bulberna i sprinklerna förblir intakta. Detsamma gäller om en sprinklerbulb oavsiktligt har slagits sönder, till exempel under reparations- eller installationsarbete. Styrenheten signalerar ett tryckluftsfall i sektionen, men vattentillförseln till rören stängs eftersom brandlarmet inte har gett en signal om brand, så vattendimma släpps inte ut.

Förutom ett mycket känsligt, intelligent brandlarm och det mycket tillförlitliga, innovativa brandbekämpningssystemet HI-FOG är datacentrets lokaler utrustade med manuella gassläckare som gör att personal som anländer till platsen kan släcka branden i den inledande fasen utan att stänga av driftutrustning och inte behöver oroa sig för kortslutning.

Kundfördelar

Rätt val av brandsäkerhetssystem och organisatoriska åtgärder gör att datacenter kan maximera fördelarna med modern teknik samtidigt som de kompenserar för eventuella svagheter. Tillförlitlighet, säkerhet, ekonomiska överväganden samt fördelar för datacenterkunder är viktiga i beslutsprocessen när man överväger brandskydd. I synnerhet har användningen av ett brandbekämpningssystem med högtrycksvattendimma i stället för ett gassläckningssystem gjort att man slipper dela in datahallar i flera isolerade rum. Detta bidrog till att öka antalet rackutrymmen i två datacenter med nästan 400 rackutrymmen samtidigt som kapitalkostnaderna för byggnadsarbeten och tekniska system minskade. En annan operativ fördel blir viktig för ett datacenter som arbetar enligt tjänsteleverantörskonceptet ”samlokalisering”. Den stora ytan i en datahall gör att kunder på begäran kan placera sin utrustning där de önskar, skärma av området med tillfälliga bärbara rumsavdelare och utrusta det med åtkomstkontroll, videoövervakning och andra system. Denna fördel har blivit viktig när man är värd för stora kunder, samtidigt som lösningen är flexibel och gör att datacenter vid behov kan ändra strukturen i en datahall snabbt och till ett rimligt pris och anpassa den enligt nya kunders önskemål.

De högpresterande egenskaperna hos brandbekämpningssystemet HI-FOG gör det möjligt att optimera underhållet. Systemet kräver inte regelbundet byte av brandsläckningsmedel, uppladdning efter användande kostar mycket lite och den beräknade livscykeln för systemet överstiger 40 år. Rörledningar och rörkopplingar tillverkade av högkvalitativt syrafast stål, systemdesignade pumpar och tillförlitliga kopplings anslutningar gör att arbetskostnaderna för underhåll minimeras, samtidigt som hög tillförlitlighet garanteras i årtionden. Med utökningen av den operativa kapaciteten i de nya datacentren IXcellerate Moscow Three och Moscow Four planerar man att tillämpa samma tillförlitliga och beprövade tekniska lösningar för brandskydd för båda. Samarbetet mellan IXcellerate och Marioff fortsätter, med det gemensamma målet för brandsäkerhet och trygghet i våra kunders verksamhet.

Mer information om Marioff och HI-FOG finns på marioff.com.

A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter