Skip to main content
An offshore drilling platform.

Brandskydd för Offshoreindustrin

Marioff HI-FOG® är ett effektivt, säkert och miljömässigt hållbart brandskyddssystem för en mängd olika utrymmen på både offshore-plattformar, produktionsfartyg samt vindkraftsintallations- (WTIV) och kabelläggningsfartyg. HI-FOG vattendimsystem med högt tryck är mycket anpassningsbart och kan skräddarsys för att passa dina specifika och utmanande krav på effektivt brandskydd för offshoreindustrin. Vi hjälper till att hålla människor och verksamheter säkra och ger dig sinnesro.

HI-FOG-systemet uppfyller IMO och NFPA samt andra standarder för offshoreindustrin och ger den prestanda och tillförlitlighet som krävs för att säkerställa operativ kontinuitet och personalsäkerhet till sjöss.

Brandskyddssystem med vattendimma

HI-FOG brandbekämpningssystem är skräddarsydda för att uppfylla dina behov och specifikationer, och är särskilt utformade för tuffa förhållanden för offshoreindustrin. Vattendimsystemet har konsekvent visat sig vara effektivt mot olika typer av bränder i fullskaliga brandtester.

Systemet dämpar och kontrollerar brand genom att använda mikrodroppar av vatten, som utgörs av vatten i sin mest effektiva brandbekämpningsform.

Vårt orubbliga engagemang för säkerhet och över 30 års erfarenhet av krävande lösningar för offshoreindustrin är anledningen till att många stora petrokemiska företag förlitar sig på oss för brandskydd. Tillförlitlighet och tillgänglighet är två av de viktigaste aspekterna inom offshoreindustrin.

Snabbt och tillförlitligt brandskydd

Till skillnad från gassystem är HI-FOG vattendimsystem med högt tryck säkert och kan aktiveras omedelbart, före evakuering. Det kräver inte lufttäta utrymmen.

Låg vattenförbrukning och kompakta och högkvalitativa komponenter innebär också att systemets totala vikt hålls till ett minimum.

Dessa unika egenskaper, i kombination med möjligheten att hålla de operativa och ekonomiska konsekvenserna av brand till ett absolut minimum, har gjort det möjligt för oss att etablera en stark ställning på marknaden för brandskydd för offshoreindustrin.

Utrymmen som vi skyddar
Marioff high-pressure water mist discharge from two spray heads over flames in fire test permises.
Testade och typgodkända vattendimsystem
Vi kompromissar inte när det gäller att skydda liv och verksamheter. Vår interna FoU, tillverkning och kvalitetskontroll med riktiga brandtester har format HI-FOG till ett förstklassigt brandskyddssystem. Tusentals fullskaliga brandtester har bekräftats av internationellt erkända organisationer. Detta tillvägagångssätt säkerställer att våra produkter och system uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna, är certifierade för avsedd användning och uppfyller verksamhetsbehoven.
Läs om typgodkännanden av brandskydd keyboard_arrow_right
A machinery space in a marine vessel
Brandskydd för maskinrum
Maskinrum och pumprum på fartyg kräver särskilt brandskydd. Vi erbjuder särskilt utformade brandskyddssystem med vattendimma för utrymmen som marina motorrum.
Läs mer om brandskydd i maskinrum keyboard_arrow_right
Two Marioff BluEdge service personnel working on a HI-FOG Electric Pump Unit.
Omfattande livstidsservice
Vi ger dig stöd under fartygets hela livscykel, från initial utformning av brandskyddssystemet till livslångt underhåll via BluEdge serviceplattform.
Läs om livstidsservice keyboard_arrow_right
A happy man looking at the camera by the window. A happy man looking at the camera by the window.
Vi finns här för att hjälpa dig
Vill du veta mer om HI-FOG brandskydd
eller våra BluEdge™-tjänster? Kontakta oss.
Landkontakter Marina kontakter