Voit jälkiasennuttaa HI-FOG-vesisumujärjestelmän aluksiin ja korvata sillä ikääntyvät sammutusjärjestelmät. Näin voit vastata uusien säädösten vaatimuksiin ja parantaa palontorjuntaominaisuuksia.

Vesisumujärjestelmän vapaaehtoiset jälkiasennukset voivat tarjota enemmän suojaa kuin mitä säädökset edellyttävät. Jälkiasennuksilla parannetaan aluksen turvallisuutta, luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Kun sijoitat paloturvallisuuteen, sijoitat myös yhtiösi maineeseen.

HI-FOG-jälkiasennus aluksen suojaamiseksi

Asiantuntijamme kehittävät ja toimittavat jälkiasennusprojekteja aluksesi turvaksi. Projektit koostuvat tavallisesti suunnittelusta, projektinhallinnasta, materiaalien toimituksesta, asennuksesta, luokitushyväksynnöistä ja käyttöönotosta. Voimme olla kontaktisi, joka koordinoi projektin alihankkijoiden, telakoiden, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa.

Kaasujärjestelmän korvaaminen

Kaasujärjestelmät (halon, CO2) voidaan korvata HI-FOG-vesisumujärjestelmillä, jotka ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle. HI-FOG-järjestelmän voi laukaista välittömästi ilman tarvetta edeltävälle evakuoinnille. Vesisumujärjestelmän palontorjuntateho on todettu täysimittaisissa palotesteissä. HI-FOG-järjestelmä ei vaadi toimintojen keskeyttämistä, ja se palaa välittömästi valmiustilaan, kun tulipalo on hallinnassa, eikä sylintereitä tarvitse täyttää uudelleen. Lue lisää artikkelista Marioffin HI-FOG-vesisumujärjestelmän jälkiasennus vanhentuvaan sammutusjärjestelmään.

Sammutusjärjestelmän vaihto ja jälkiasennus

Kaikki sammutusjärjestelmät voidaan korvata HI-FOG-korkeapainevesisumujärjestelmällä. Esimerkiksi sammutusjärjestelmät, joihin ei sisälly elinkaaripalveluja, voidaan korvata HI-FOG-järjestelmällä, joka voidaan huoltaa kaikkialla maailmassa. Jos aluksella ei ole sammutusjärjestelmää, HI-FOG-järjestelmä on helppo asentaa – joko säädösten noudattamiseksi tai vapaaehtoiseksi suojaksi turvallisuuden parantamiseksi.

Palontorjunta itsepurkavissa irtorahtialuksissa

Itsepurkaviin irtorahtialuksiin voidaan jälkiasentaa räätälöity vesisumujärjestelmä ja paloilmaisinjärjestelmä. HI-FOG-sammutusjärjestelmä vastaa tehokkaasti tulipalovaaraan rahdin käsittelytiloissa. Lue lisää artikkelista: Marioffin HI-FOG-korkeapainevesisumu parantaa palontorjuntavalmiuksia tavarankäsittelyn alalla