Nyky-yhteiskunta tarvitsee sähköä jatkuvalla syötöllä. Kaikki voimalaitokset, niin tuuli-, lämpö- kuin vesivoimalatkin, on suojattava tulipaloilta, jotta niiden toiminnan jatkuvuus voidaan taata mahdollisimman tehokkaasti. Autamme pitämään ihmiset turvassa ja tarjoamme mielenrauhaa. Marioffin HI-FOG®-vesisumujärjestelmät torjuvat paloja tehokkaasti ja optimaalisella vedenkäytöllä sähköntuotantosovelluksissa, kuten turbiineissa, litiumioniakustoissa ja generaattoreissa.

HI-FOG-korkeapainevesisumu on ihanteellinen sammutusratkaisu sähköntuotantoon, sillä se voidaan kytkeä käyttöön heti, kun palo havaitaan, ja se on täysin turvallinen ihmisille.

Skaalattava sammutusjärjestelmä

Vesisumua käyttävä HI-FOG-sammutusjärjestelmä skaalautuu yksittäisestä suojaustarpeesta koko laitoksen kattavaan järjestelmään. Useiden tyyppihyväksyttyjen järjestelmien joukosta löytyy varmasti kustannustehokas ratkaisu kaikentyyppisiin voimalaitoksiin. Korkeapainevesisumujärjestelmä on sopii koko laitokseen; yksi järjestelmä korvaa sekä kaasusammutusjärjestelmät, että perinteiset veteen perustuvat sammutusteknologiat Koska se on puhdasta vettä, se on työntekijöille täysin turvallista.

HI-FOG-järjestelmällä on useita kansainvälisesti tunnustettuja tyyppihyväksyntiä, jotka kattavat palontorjunnan erityyppisille vaaroille:

  • kaapelitunnelit ja kaapelihuoneet
  • kuljettimet
  • dieselgeneraattorit
  • sähkö- ja kytkinlaitehuoneet
  • kaasuturbiinit
  • hydraulijärjestelmät
  • litiumioniakustot (BESS)
  • höyryturbiinit
  • muuntajat.
Vesisumu sammuttaa syttyvien nesteiden palot lähteessä

HI-FOG-korkeapainevesisumujärjestelmä hyödyntää vettä erittäin tehokkaasti suojatessaan tärkeitä koneita ja torjuessaan paloa suoraan sen alkulähteessä. Järjestelmä pitää vauriot ja seisokit minimissään, jos kohteessa syttyy tulenaran nesteen roiskeista, seisovasta nesteestä tai näiden yhdistelmästä aiheutunut palo.

Kun vettä käytetään tehokkaasti, se kuormittaa rakennuksen infrastruktuuria vähemmän. Tämä koskee mm. vedensyöttöä, sammutusvesisäiliötä, viemäreitä, tilantarvetta ja tukirakenteita.

cloud_downloadLataa lehtinen Fire protection for Local application

cloud_downloadLataa lehtinen Fire protection for Total flooding applications