Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on Yhdistyneiden kansakuntien alainen organisaatio, joka vastaa maailmanlaajuisista laivaliikennettä koskevista säännöistä.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) sopimukset

Kaksi keskeistä IMO:n asiakirjaa ovat oleellisia laivoihin asennettavien vesisumujärjestelmien kannalta:

  • Kansainvälinen yleissopimus turvallisuudesta merellä, SOLAS. SOLAS on merenkulun sopimus, jossa vahvistetaan kauppa-alusten turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.
  • Paloturvallisuusjärjestelmien kansainvälinen säännöstö, FSS-säännöstö. FSS-säännöstö on SOLAS-sopimuksen alainen sopimuskokoelma, joka sisältää alusten sammutusjärjestelmien asentamista, suorituskykyä ja osien testaamista koskevat vaatimukset.
IMO:n tärkeimmät merellä käytettäviä vesisumujärjestelmiä koskevat ohjeet

Meriturvallisuuskomitea (MSC) on IMO:n korkein tekninen elin. Näitä IMO:n ja MSC:n ohjeita sovelletaan alusten vesisumujärjestelmiin.

marine-key-imo-guidelines-water-mist-fire-protection-4x3

Merellä käytettävien vesisumujärjestelmien standardoinnin lyhyt historia

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) asetti uudet paloturvallisuusvaatimukset 1990-luvun alussa, ja kiinteistä sammutusjärjestelmistä tuli pakollisia kaikissa matkustaja-aluksissa. Marioffin HI-FOG®-järjestelmät keksittiin samaan aikaan IMO:n uusien paloturvallisuusvaatimusten asettamisen kanssa. Muita kuin perinteisiä sprinklerijärjestelmiä koskevia ohjeita ei kuitenkaan ollut.

Meidän oli todistettava, että vähemmän vettä käyttävät ja putkiltaan pienemmät HI-FOG-korkeapainevesisumujärjestelmämme voisivat olla yhtä tehokkaita kuin perinteiset sprinklerijärjestelmät. Täysimittainen palotestaus oli vastaus tähän haasteeseen, joten HI-FOG-järjestelmät kävivät läpi laajat palotestausohjelmat merenkulun sovelluksille Teknologian tutkimuskeskuksessa (VTT) Suomessa ja Ruotsin teknologian tutkimuskeskuksessa (SP) Ruotsissa.

Monia näistä toimintakokeista oli seuraamassa luokittelulaitoksia ja lippuvaltioita edustavia merenkulkuviranomaisia eri puolilta maailmaa. Ajan mittaan testeistä muodostui perusta useimmille vesisumujärjestelmiä koskeville IMO:n palotestausprotokollille, joita käytetään nykyään maailmanlaajuisesti.