Datakeskusten palontorjuntaan liittyy erityisiä taloudellisista, ympäristöllisistä ja lainsäädännöllisistä tekijöistä johtuvia huolenaiheita ja vaatimuksia. Marioffin HI-FOG®-vesisumujärjestelmä on hyväksytty hallitsemaan, sammuttamaan ja jäähdyttämään paloja datakeskuksissa. Meillä on monimuotoisten ja suurien datakeskushankkeiden suunnitteluun ja hallinnointiin tarvittava asiantuntemus. Löydämme yhdessä parhaan sammutusratkaisun datakeskukseesi.

HI-FOG sai ensimmäisenä korkeapainevesisumujärjestelmänä FM Approvals -sertifikaatin tietojenkäsittelylaitteistotilojen ja -salien sekä alalattioiden palosuojaukselle FM standardin 5560 mukaan.

Datakeskukset valitsevat vesisumusammutuksen

Liiketoiminnan jatkuvuus riippuu luotettavuudesta, joten turvallisuuden suhteen ei voi tehdä kompromisseja. HI-FOG-vesisumujärjestelmä pitää palon turvallisesti hallinnassa ja sammuttaa sen tehokkaasti laukaisemalla hienojakoista vesisumua suurella nopeudella, jolloin syntyy huomattavasti vähemmän vesivahinkoja tavallisiin sprinklerijärjestelmiin verrattuna. Tarjoamme mielenrauhaa toimintaasi.

HI-FOG-järjestelmä suojaa satoja datakeskuksia maailmanlaajuisesti:

  • teleoperaattorit 
  • palveluntarjoajat 
  • pankit 
  • muut rahoitusmarkkinoiden toimijat.
Korkeapainevesisumujärjestelmämme on turvallinen

HI-FOG-järjestelmä aktivoituu nopeasti. Se voi käynnistyä, kun rakennuksessa on ihmisiä. Se suojaa ihmisiä ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden samanaikaisesti. 

Järjestelmä pysyy valmiustilassa suurimman osan ajasta, jolloin se kuluttaa mahdollisimman vähän virtaa. Ympäristövaikutus järjestelmän testauksen ja aktivoinnin aikana on lähes nolla, koska HI-FOG-järjestelmä sammuttaa pelkällä puhtaalla vesisumulla. Koska järjestelmän virheellisen aktivoitumisen riski on periaatteessa nolla, toiminta voi sujua häiriöittä. 

Yksi vesisumujärjestelmä suojaa kaikkia tiloja

HI-FOG suojaa kaikkia rakennuksen tiloja yhdellä järjestelmällä. Näin asennus, käyttö ja ylläpito sujuvat vaivattomasti ja käyttökustannukset pysyvät pieninä.

Jos rinnakkaisia tiloja on muutettava asennuksen jälkeen, HI-FOG-vesisumujärjestelmää voidaan muokata helposti. Asiakkaiden data on siis aina suojattu. 

cloud_downloadLataa esite Fire protection for Data centers