Erilaisten vesisumujärjestelmien suorituskyky on arvioitava täysimittaisella palotestauksella. Vesisumujärjestelmälle annetaan tyyppihyväksyntä vain, jos se läpäisee palotestin. Palotestaus ja tyyppihyväksynnät liittyvät siis toisiinsa: jokaiseen tyyppihyväksyntään liittyy tietty palotestisarja.

Palotestaus on sovelluskohtaista, ja siinä otetaan huomioon kaikki tärkeät vesisumujärjestelmän asennusparametrit:

  • sprinklerin tai avosuuttimen tyyppi
  • sprinkleri- tai avosuutinväli
  • virtaus ja käyttöpaine
  • enimmäiskattokorkeus
  • suojatun tilan enimmäistilavuus.
Tyyppihyväksyntöjen edut

Standardoitu palotestaus perustuu edustaviin ja toistettaviin palotestitilanteisiin. Kaikkien sammutusjärjestelmien on täytettävä samat suorituskykyä koskevat vaatimukset. Maa- ja merikäytön tyyppihyväksynnät takaavat, että vesisumujärjestelmät on testattu puolueettomasti tiettyihin käyttötarkoituksiin.

Tyyppihyväksynnät ovat siis tarkkoja ja luotettavia kuvauksia vesisumujärjestelmien suorituskyvystä. Kun vesisumujärjestelmät arvioidaan yhtenäisillä kriteereillä, niitä voidaan myös vertailla luotettavasti, ja voit valita itsellesi parhaan vaihtoehdon.