Akkupohjaisia energian varastointijärjestelmiä otetaan käyttöön muita teollisuuden investointeja nopeammin. Litiumioniakkuteknologiasta on tullut vakioratkaisu sen teknisen suorituskyvyn vuoksi. Siihen liittyvä ainutlaatuinen paloriski on kuitenkin huolenaihe teollisuudessa, mikä lisää tarvetta litiumioniakkujen sammutusratkaisuille.

Litiumioniakkujen tulipalot ovat ainutlaatuisia paloja sammuttaa, koska niihin liittyy vaihteleva sekoitus palavia kiinteitä aineita, nesteitä ja kaasuja akun kemiallisen rakenteen mukaan.

Tulipalot ja onnettomuudet ovat mahdollisia, kun akkuihin kemiallisesti varastoitu energia vapautuu hallitsemattomasti. Tällaisen tilanteen voivat aiheuttaa rakenneviat, tekniset viat tai virheellinen käyttö, esimerkiksi suojakotelon mekaaninen vaurio, ulkopuolinen lämmitys ja ylikuormitus.

Lämpökarkaaminen on syntytavastaan riippumatta suurin litiumioniakkuihin liittyvä paloriskin aiheuttaja. Akkujen valmistajat pyrkivät tehokkaasti estämään lämpöryntäyksen syntymistä, mutta niin voi käydä kaikista turvatoimista huolimatta. Tällöin tarvitaan aktiivista sammutusjärjestelmää sammuttamaan syttyvät tulipalot ja estämään palovahinkojen leviäminen läheisiin akkumoduuleihin.

”Korkeapainevesisumujärjestelmä laskee lämpötilaa hyvin moduulitasolla ja lisäksi suojaa akkutilaa täysin ulkopuoliselta tulelta. Sen kaasun absorptio- ja jäähdytysvalmiudet ovat myös hyvät.” (Lähde: DNVGL Technical Reference for Li-Ion Battery Explosion Risk and Fire Suppression, 1144K9G7-12.

Vesisumujärjestelmä

Meillä on vuosien kokemus akkupohjaisten energian varastointijärjestelmien palontorjunnasta. Marioffin HI-FOG®-vesisumujärjestelmä on todettu hyväksi eri akkujen valmistajien kanssa ja erilaisissa tutkimusohjelmissa tehdyissä täysimittaisissa palotesteissä. HI-FOG-järjestelmä takaa litiumioniakkupohjaisten energian varastointijärjestelmien paloturvallisuuden.

HI‐FOG-vesisumujärjestelmällä on useita etuja litiumioniakkujen sammutuksessa perinteisiin sprinklerijärjestelmiin verrattuna – HI-FOG-järjestelmä

  • sammuttaa nopeasti kaikki moduulin ulkopuoliset palot (muovikotelo, kaapelit, moduulista pääsevät haihtuvat kaasut jne.)
  • jäähdyttää akut tehokkaasti ja estää lämpöryntäyksen läheisissä akkumoduuleissa ja -telineissä
  • jäähdyttää palavat materiaalit ja ympäristön kaasut hetkessä, mikä vähentää huomattavasti ympäristöön leviävän savun määrää
  • laskee kaasupitoisuuden tehokkaasti tasolle, jolla ympäristö ei ole räjähtävä, jolloin tila on turvallisempi pelastustyöntekijöille.