Marioffin HI-FOG®-järjestelmä pitää aluksesi turvassa tulipalon sattuessa – mutta miehistösi voi varmistaa järjestelmän jatkuvan tehokkuuden ja luotettavuuden. Miehistön koulutus on tarpeen ihmisten ja omaisuuden suojaamiseksi.

Turvallisuuden suhteen ei voi tehdä kompromisseja. Oikea yhdistelmä huippulaadukkaita osia ja tarpeellisia taitoja varmistaa tehokkaan palontorjunnan. Koska turvallisuusjärjestelmiä tarvitaan harvoin, niiden käyttö ei välttämättä suju rutiininomaisesti. Hätätilanteessa on kuitenkin osattava toimia nopeasti ja käyttää sammutusjärjestelmää oikein.

Miehistön HI-FOG-koulutus hioo taitoja ja auttaa ylläpitämään HI-FOG-järjestelmän sujuvaa ja turvallista toimintaa ja tehostamaan sen käyttöä tulipalo- ja hätätilanteissa. Teemme kanssasi yhteistyötä, jotta miehistösi saavuttaa vahvan tietotason ja tuntee HI-FOG-järjestelmän hyvin. Miehistön koulutuksen tuloksia:

  • Parempi tulipaloriskien hallinta
  • Pienemmät tulipalovauriot
  • Parempi käsitys HI-FOG-järjestelmän huoltotarpeista
  • Kyky suorittaa itsenäisesti järjestelmän perustestejä
Koulutuksen räätälöinti

Mitkään kaksi alusta eivät ole täysin samanlaisia. Koska suoritamme sammutusjärjestelmän koulutuksen aluksellasi, voimme käydä läpi HI-FOG-järjestelmäsi erityispiirteet. Kouluttajamme astuvat alukseen silloin, kun se sinulle sopii. Kaikki ohjelmamme on kehitetty parhaiden käytäntöjen mukaisesti, ja niitä vetävät kokeneet ja sertifioidut Marioffin koulutusinsinöörit.

Jotta saat kaiken irti koulutuksesta, me:

  • Suoritamme koulutuksen useilla käynneillä, jotta kaikki miehistön jäsenet voivat osallistua siihen
  • Jaamme yhden käynnin useisiin koulutuskertoihin, ottaen huomioon miehistön työvuorot
  • Suunnittelemme miehistön jäsenten osallistumisen aluksen turvallisuusoppaan mukaisesti
  • Myönnämme osallistujille henkilökohtaisen HI-FOG-koulutustodistuksen
  • Seuraamme osallistumista käyttäjän omassa henkilöstöjärjestelmässä ja Marioffin koulutusalustassa

Kaikki HI-FOG-koulutus on jaettu teoriaosuuteen ja käytännön harjoitteluun. Järjestämme yksilöllisiä koulutusistuntoja kullekin miehistöluokalle ja varmistamme, että jokaisella miehistön jäsenellä on tarvittavat tiedot ja taidot käyttää hänelle oleellista järjestelmän osaa.

Laajan ja selkeästi rakennetun koulutuksen ansiosta miehistösi oppii tuntemaan HI-FOG-järjestelmän jokaisen osa-alueen, mikä varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja tai suunnitella koulutuksen aikataulua.

cloud_downloadLataa lehtinen Marine BluEdge Service Platform