Kaasuturbiinit ja muut koteloidut pyörivät laitteet, kuten kompressorit ja dieselgeneraattorit, joita käytetään öljy-, kaasu- ja sähköalan tuotantolaitoksissa, aiheuttavat samankaltaisia paloriskejä: niissä on polttoainetta ja öljyä kuumien pintojen lähellä käytön ja huollon aikana.

Kaasuturbiineilla on FM 5560 -hyväksyntäprotokollan mukaan oma paloriskiluokkansa. Kyseinen testausprotokolla koskee kaasuturbiinien paloriskejä sekä vesisumun laukaisemisesta kuuman kaasuturbiinin päälle aiheutuvia vaaroja.

Marioffin HI-FOG®-vesisumujärjestelmä on turvallinen sekä ihmisille että ympäristölle, ja se tarjoaa ensiluokkaista tehoa palontorjuntaan. Vesisumuun perustuva palontorjunta toimii, vaikka akustiikkakotelon ovi olisi jätetty vahingossa auki tai jos kotelo on ajan kuluessa päässyt rapistumaan. Vesisumu viilentää paloa ja rakenteita tulenaran nesteen leimahduspisteen alapuolelle nopeasti ja hellävaraisesti, mikä estää uudelleensyttymisen.

On äärimmäisen tärkeää, että sammutusjärjestelmä kytkeytyy käyttöön välittömästi. Tämä siksi, että turbiinin jäähdyttämiseen käytetään voimakasta ilmavirtaa, mikä ruokkii paloa. Välittömästi kytkeytyvä järjestelmä estää paloa kasvamasta tai leviämästä ympäristöön.

Meiltä löytyy kaasusäiliöstä käyttövoimansa saavia, sekä sähköpumppuyksikköjärjestelmiä koteloituina modulaarisina ratkaisuina, jotka vaativat erittäin vähän työtä kohteessa. Koteloidut ratkaisut voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. HI-FOG-tuotevalikoimasta löytyy optimoituja sammutusjärjestelmiä kaikkeen teollisuuden kaasuturbiineista kaikkein suurimpiin energialaitosten kaasuturbiineihin. HI-FOG-järjestelmät suojaavat globaalisti satoja johtavien turbiininvalmistajien kaasuturbiineja.

Miksi kaasuturbiinien palontorjunta on tärkeää?

Tulipalosta johtuva turbiinirikko voi pysäyttää sähköntuotannon ja samalla myös muun tuotannon, mistä aiheutuu huomattavia menetyksiä.

Kaasuturbiinien HI-FOG-sammutusjärjestelmä mahdollistaa nopean palaamisen toimintaan tulipalon jälkeen, sillä järjestelmän voi aktivoida uudelleen heti, kun käyttäjä on tarkastanut järjestelmän ja vesisäiliö on täytetty. Palon jälkeen ei tarvitse odottaa järjestelmän vaihtamista tai uusimista. Tämän ansiosta kaasuturbiinien HI-FOG-sammutusjärjestelmä maksaa itsensä nopeasti takaisin.

cloud_downloadLataa lehtinen Fire protection for Total flooding applications

cloud_downloadLataa lehtinen Fire protection for Oil, gas and power industries