Marioffin HI-FOG®-korkeapainevesisumujärjestelmällä on monia etuja kaasupohjaiseen sammutusjärjestelmään verrattuna.

  • Suojattavaa tilaa ei tarvitse tehdä ilmatiiviiksi
  • Vesisumu on turvallista ihmisille ja ympäristölle
  • Välitön järjestelmän aktivointi, ei tarvetta evakuoinnille
  • Jäähdytys palopaikalla estää uudelleensyttymisen
  • Nopea ja helppo järjestelmän palautus valmiustilaan
  • Tiettyjen kohteiden paikallinen suojaus on mahdollista
Kaasupohjainen palontorjunta vaatii evakuointia ja ilmatiiviitä tiloja

Vaikka kaasu voi olla tehokas palonsammutusaine, kaasusammutusjärjestelmillä on monia vaatimuksia, jotka on täytettävä ennen kuin niiden käyttö on turvallista ja tehokasta.

Kaasusammutusjärjestelmät suojaavat vain ilmatiiviitä tiloja. Seinien, lattioiden ja kattojen tiivistäminen ei ole vain kallista ja työlästä, vaan se vaatii myös perusteellista testausta, jolla varmistetaan, että järjestelmä ei laukea tahattomasti ja että tila on ilmatiivis.

Toiseksi, kaasu korvaa ilman ja kemikaali voi olla haitallista ihmisille, joten evakuointi on tarpeen ennen kuin kaasusammutusjärjestelmää voi käyttää. Pieninkin viive sammutusjärjestelmän käynnistämisessä voi osoittautua tuhoisaksi, sillä tulipalo voi ehtiä leviämään. Kaasun kemialliset yhdisteet voivat lisäksi olla haitallisia sekä ihmisille että ympäristölle.

Koska kaasupohjaiset järjestelmät eivät laske lämpötilaa, uudelleensyttyminen on mahdollista, jos ilmaa pääsee takaisin tilaan. Järjestelmän uudelleenkäynnistäminen maksaa rahaa ja aikaa. Kaasupohjaiset järjestelmät laukaisevat kaiken kaasun kerralla – myös väärien hälytysten yhteydessä – ja järjestelmän uudelleentäyttö voi olla kallista.

Kaasupohjaiset sammutusjärjestelmät asettavat myös suuria vaatimuksia rakentamiselle ja ylläpidolle. Ostokustannukset ovat vain pieni osa kokonaisuutta – ylläpito- ja rakennuskustannukset voivat nousta yllättävän suuriksi kaasupohjaisessa palontorjunnassa.