Marioff HI-FOG® vattendimsystem med högt tryck har många fördelar jämfört med ett gasbaserat brandbekämpningssystem.

  • Det skyddade utrymmet behöver inte göras lufttätt
  • Vattendimma är säkert för människor och miljö
  • Omedelbar aktivering av systemet, ingen evakuering behövs
  • Kylning vid brandhärden förhindrar återantändning
  • Snabb och enkel systemåterställning
  • Lokaliserat skydd av specifika mål är också möjligt
Gasbaserad brandbekämpning kräver evakuering och lufttäta utrymmen

Även om gas kan vara ett effektivt brandsläckningsmedel, ställer gassläcksystem många speciella krav som måste uppfyllas innan de är säkra och effektiva att använda.

Gassläcksystem kan endast skydda lufttäta utrymmen. Att täta väggar, golv och tak är inte bara dyrt och mödosamt, det kräver också noggranna tester för att se till att det inte finns någon oönskad urladdning från systemet och att utrymmet är lufttätt.

För det andra ersätter gas luft, och kemikalien kan vara skadlig för människor, så evakuering behövs innan gassläcksystemet kan användas. Även den minsta fördröjningen vid aktivering av brandskyddssystemet kan vara förödande, eftersom det ger branden tid att sprida sig. Dessutom kan de kemiska föreningarna i gasen vara förödande, inte bara för människor, utan även för miljön.

Eftersom gasbaserade system inte sänker temperaturen kan det antända igen när luft har kommit tillbaka in i utrymmet. Återställning av systemet kostar pengar och tid. Dessutom släpper gasbaserade system ut all gas på en gång – även vid falsklarm – och påfyllning av systemet kan bli dyrt.

Gasbaserade brandbekämpningssystem ställer också höga krav på konstruktion och underhåll. När allt kommer omkring utgör inköpskostnaden bara en liten del – underhålls- och konstruktionskostnaderna kan stiga överraskande högt när det gäller gasbaserat brandskydd.