Fullskaliga brandtester krävs för att utvärdera prestandan hos olika vattendimsystem. Vattendimsystem beviljas endast typgodkännanden om de klarar brandtestet. Därför hör brandtester och typgodkännanden samman, eftersom varje typgodkännande är kopplat till en specifik uppsättning brandtester.

Brandtester sker för specifika användningsområden och tar hänsyn till alla viktiga installationsparametrar för vattendimsystem:

  • Typ av dimsprinkler- eller dimsprayhuvuden
  • Avstånd för dimsprinkler- eller dimsprayhuvuden
  • Flöde och arbetstryck
  • Maximal takhöjd
  • Maximal volym för det skyddade utrymmet
Fördelarna med typgodkännanden

Standardiserade brandtester baseras på representativa och repeterbara brandtestscenarier, och alla brandskyddssystem måste uppfylla samma prestandakriterier. Därför garanterar land- och marintypgodkännanden att vattendimsystemen har testats opartiskt för specifika användningsområden.

Det innebär att typgodkännanden är korrekta och pålitliga återgivningar av prestandan hos vattendimsystem. När vattendimsystem utvärderas mot enhetliga kriterier är det också möjligt att på ett tillförlitligt sätt jämföra dem och göra rätt val för dig.