De moderna tillverkningsprocesserna i bilfabriker utgör unika brandrisker, med allt från hantering av brandfarliga vätskor till testning av batterier. Värme som genereras av utrustningen i dessa områden, tillsammans med brandfarliga vätskor, gör dessa utrymmen till riskområden för bränder – men även perfekta för Marioff HI-FOG® brandbekämpningssystem med vattendimma.

HI-FOG används i många bilfabriker i Europa, Amerika, Asien och Afrika. Brandbekämpningssystemet med vattendimma används ofta för att skydda motortestceller, FoU-laboratorier för elbilar, klimatkammare och tillverkning av fordonskomponenter, samt lackeringsverkstäder, inklusive lackeringslinjer för fordon och rum med brandfarliga vätskor.

HI-FOG brandbekämpningssystem med vattendimma ger brandskydd för både medarbetarna och tillverkningsprocessen. Ett brandskyddssystem med hög prestanda och kvalitet säkerställer minimala avbrott och driftstopp vid brand. Vi hjälper till att skydda både människor och verksamheter.

Ett flexibelt brandbekämpningssystem för tillverkningsprocesser inom bilindustrin

HI-FOG-systemet kan enkelt installeras i nya byggnader och lackeringslinjer eller integreras i ett befintligt system. Vårt brandbekämpningssystem för fordon kan byggas ut i takt med att verksamheten växer.

HI-FOG för viktiga produktionsutrymmen:

  • Billackeringslinjer
  • Förvaringsrum för färg och lösningsmedel
  • Färgblandningsrum
  • Testceller för motor och batteri

HI-FOG för viktig fabriksinfrastruktur:

  • Administrativa utrymmen
  • El- och datarum
  • Kontrollrum
  • Nödgeneratorer
  • Transformatorrum

cloud_downloadHämta brocschyr om Fire protection for Automotive industry

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Total flooding applications