År 1985 hade vi en entreprenörsanda och ett mål: att skydda människor, egendom och företag från eld, på land och till sjöss. Vi använde våra kunskaper och vår bakgrund inom högtryckshydraulik för marin- och offshore-användning för att utveckla brandskyddsteknik som använder ett miljömässigt hållbart element – vatten. Vårt namn, Marioff, har vi hämtat från denna tid: MARIn och OFFshore.

Ända sedan vi startade 1991 har vårt Marioff HI-FOG® brandskyddssystem med vattendimma haft rykte om sig som ett system med tillförlitlig prestanda för brandskydd, och det har blivit ett riktmärke i branschen för brandskydd med vattendimma. Vi har arbetat för att sätta standarder för brandskyddssystem med vattendimma globalt sedan 1990-talet.

I dag är vi en ledande leverantör av brandskyddssystem med vattendimma under högt tryck och det är utmaningen att hålla människor och företag säkra som fortsätter att driva vårt team av specialister framåt. Oavsett om verksamheten finns på land eller till sjöss hittar vi lösningar som passar våra kunders behov bäst.

Hos oss får kunderna inte bara ett högtryckssystem för brandskydd, utan även en komplett helhetslösning med professionellt stöd hela vägen från utformning och nyckelfärdiga leveranser till uppgraderingar.

Vi är en pionjär i branschen och har levererat tusentals system med högtrycksvattendimma, vilket gör oss till betrodda experter inom brandskyddslösningar och tjänster med vattendimma.

Hundratals motiverade proffs arbetar inom Marioff. Vårt huvudkontor och vår fabrik finns i Finland och vi har dotterbolag i Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Nordamerika, Spanien, Sverige och Storbritannien. Vi hjälper kunder globalt tillsammans med våra certifierade partner.