Vi har alltid varit stora anhängare av forskning. Vår teknik med högtrycksvattendimma är resultatet av omfattande forskning och utveckling, samt tusentals fullskaliga brandtester. Marioff HI-FOG®-systemet är typgodkänt av alla större klassningssällskap.

Vi strävar efter att främja högsta kvalitetsstandarder för brandskydd till sjöss och på land. Tillsammans med våra kunder och andra intressenter drivs vi av att öka säkerheten och ge lugn och ro.