Vi har alltid förlitat oss på omfattande forskning och tester för att utveckla och förbättra tekniken bakom Marioff HI-FOG® brandskyddssystem.

Tusentals fullskaliga brandsäkerhetstester som utförs på våra produkter säkerställer att prestandan hos HI-FOG-system är av högsta kvalitet. HI-FOG-systemet har fått över hundratals typgodkännandeintyg för en mängd olika tillämpningar.

Standardiserade brandtester och typgodkännanden

När HI-FOG-systemet lanserades kommersiellt i början av 1990-talet fanns det inga standarder för teknik med vattendimma. Det enda alternativet att mäta prestandan hos HI-FOG-systemen var att genomföra fullskaliga brandtester från fall till fall. Sedan dess har brandtester standardiserats. Standardiserade brandtester mäter om brandskyddssystem uppfyller kraven för typgodkännanden.

Arbete med det internationella samfundet

Vi har främjat att sätta standarder för brandskyddssystem med vattendimma globalt sedan 1990-talet. Vi hade inflytande när godkännanden av sprinklersystemtyper för passagerarfartyg skulle upprättas med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Idag täcks praktiskt taget alla delar av ett fartyg av standardiserade brandtester.

Vi har också påverkat standardiseringen av brandtester för landtillämpningar. Vi har till exempel arbetat tillsammans med National Fire Protection Association (NFPA) och CEN:s (European Committee for Standardization) arbetsgrupp CEN/TC191.

Typgodkännande av HI-FOG vattendimsystem

Tack vare omfattande tester har våra HI-FOG-system en mängd typgodkännanden för tillämpningar både till sjöss och på land. Vi har ett brett utbud av marina typgodkännanden från större klassificeringssällskap, såsom DNVGL, ABS och Lloyd's register. Vårt urval innehåller typgodkännanden specifikt för tillämpningar på land från FM Approvals och VdS samt olika nationella godkännanden.

cloud_downloadHämta tabell om HI-FOG system type approvals for Land applications

cloud_downloadHämta tabell om HI-FOG system type approvals for Marine applications