Olika nivåer av standarder styr vilka brandskyddssystem med vattendimma som används i byggnader och industrier. Det finns regionala, nationella och lokala standarder för att säkerställa att vattendimsystem är säkra att använda och effektiva mot brand. Även om det inte finns några enhetliga internationella riktlinjer för vattendimsystem som används i byggnader och industrier på land, är vissa standarder allmänt erkända över hela världen, till exempel NFPA 750 för vattendimsystem.

Europeiska standarder för vattendimsystem
 • CEN (Europeiska standardiseringsorganisationen)
  • SS-EN 14972 är den europeiska standarden för vattendimsystem. Den omfattar riktlinjer för installation, underhåll och brandtestning av vattendimsystem.
  • SS-EN 17450 är den europeiska standarden för komponenter i vattendimsystem.
 • VdS (Verband der Sachversicherer)
  • VdS är en sammanslutning av försäkringsbolag med säte i Tyskland, som är en välkänd auktoritet inom den europeiska vattendimbranschen.
  • VdS 3188 fastställer riktlinjer för utformning, installation, testning och underhåll av vattendimsystem.
Nordamerikanska standarder för vattendimsystem
 • FM (Factory Mutual)
  • FM är en allmänt erkänd myndighet inom vattendimbranschen och standarder från FM godtas världen över.
  • FM 5560 innehåller en mängd brandtestprocedurer för olika användningsområden som har samlats under en och samma godkännandestandard.
  • FM:s datablad Property Loss Prevention (Förebygga egendomsförlust) täcker installations-, testnings- och underhållsriktlinjer för vattendimsystem.
 • NFPA (National Fire Protection Association)
  • NFPA 750 tillhandahåller allmänna riktlinjer för installation, testning och underhåll av vattendimsystem. Det kräver prestandabaserad testning av vattendimsystem, vilket innebär att vattendimsystem måste testas mot verklig brand i tillämpningsspecifika testsituationer.
  • Även om NFPA-standarder är brandsäkerhetsregler baserade i USA har de blivit allmänt accepterade standarder globalt.
Andra standarder för vattendimma
 • AS 4587:1999 i Australien. ”Water mist fire protection systems-System design, installation and commissioning” (Brandskyddssystem med vattendimma – Systemens utformning, installation och driftsättning)
 • GA 1149:2014 i Kina. ”Släckningsutrustning med vattendimma”
 • GOST R 51043:2002 i Ryssland, ”Automatiska brandbekämpningssystem med vatten och skum. Sprinkler, sprutmunstycken och vattendimmunstycken. Allmänna tekniska krav. Testmetoder”

cloud_downloadHämta tabell om Marioff HI-FOG Land Approvals matrix

cloud_downloadHämta tekniska data om Marioff СТО 08578307-001-2018 RU