Batterisystem för energilagring växer i en takt som inte liknar några andra industriella investeringar. Litiumjonbatteriteknik har blivit en standardlösning inom detta område tack vare dess tekniska prestanda. Den unika brandrisken är dock ett problem i branschen, vilket ökar behovet av särskilda lösningar för bekämpning av brand i litiumjonbatterier.

Släckning av bränder i litiumjonbatterier är unik på så sätt att de omfattar en varierande blandning av brännbara fasta ämnen, vätskor och gaser beroende på batteriets sammansättning.

Bränder och olyckor är möjliga när den kemiskt lagrade energin i batterierna släpps ut på ett okontrollerat sätt. Detta kan orsakas av strukturella defekter, tekniska defekter eller felaktig användning, inklusive mekaniska skador på skyddskåpan, värmebelastning orsakad av extern uppvärmning och överbelastning.

Termisk rusning är den största brandrisken i samband med litiumjonbatterier, oavsett hur rusningen uppstår. Batteritillverkare lägger ner mycket arbete på att förhindra termisk rusning, men det kan ändå hända, trots alla säkerhetsåtgärder. När det inträffar behövs ett aktivt brandskyddssystem för att släcka eventuella bränder och förhindra att brandskadorna sprids till närliggande batterimoduler.

”Skydd med högtrycksvattendimma ger god värmeminskning på modulnivå samtidigt som det skyddar hela batteriutrymmet mot externa bränder. Det har även goda förmågor vad gäller gasabsorption och minskning av gastemperatur.” (Källa: DNVGL Technical Reference for Li-Ion Battery Explosion Risk and Fire Suppression, 1144K9G7-12.

Brandskyddssystem med vattendimma

Vi har många års erfarenhet av brandskydd för batterisystem för energilagring. Marioff HI-FOG® brandbekämpningssystem med vattendimma har bevisats i fullskaliga brandtester med olika batteritillverkare och forskningsprogram. HI-FOG-systemet säkerställer brandsäkerheten i litiumjonbatterisystem för energilagring.

HI‐FOG brandskyddssystem med vattendimma har flera fördelar jämfört med traditionella sprinklersystem för brandbekämpning i litiumjonbatterier:

  • Släcker snabbt alla bränder utanför modulen (plasthölje, kablar, flyktiga gaser som avges från modulen osv.)
  • Kyler batterierna effektivt och förhindrar termisk rusning i närliggande batterimoduler och batterirack
  • Kyler ned brännbart material och omgivande gaser omedelbart, vilket avsevärt minskar mängden rök som sprider sig till omgivningen
  • Minskar effektivt gaskoncentrationen till under nivån för en icke-explosiv miljö, vilket gör utrymmet säkrare för räddningspersonal

cloud_downloadHämta vitbok om Fire protection of Li-ion BESS