Brandskydd för datacenter måste hantera särskilda frågeställningar och krav som härrör från ekonomiska, miljömässiga och reglerande faktorer. Marioff HI-FOG® brandbekämpningssystem med vattendimma är godkänt för att kontrollera, dämpa och kyla bränder i datacenter. Vi har kompetensen att utforma och hantera komplexa och stora datacenterprojekt. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för brandbekämpning i ditt datacenter.

HI-FOG var det första vattendimsystemet med högt tryck som fick FM Approvals-certifikatet för skydd av rum, hallar och undergolv för datacenterutrustning mot brand enligt FM Standard 5560.

Datacenter väljer brandbekämpning med vattendimma

Verksamhetens kontinuitet är beroende av tillförlitligheten, vilket gör att du inte kan kompromissa med säkerheten. HI-FOG brandbekämpningssystem med vattendimma kontrollerar och dämpar effektivt branden genom att släppa ut en fin vattendimma med hög hastighet, vilket ger betydligt mindre vattenskador än andra konventionella sprinklersystem. Vi skapar lugn och ro i verksamheten.

HI-FOG-systemet skyddar hundratals datacenter runt om i världen:

  • Telekomoperatörer 
  • Tjänsteleverantörer 
  • Banker 
  • Andra aktörer på finansmarknaden
Vårt högtryckssystem för vattendimma är säkert

HI-FOG-systemet aktiveras snabbt. Det kan aktiveras när det finns människor i byggnaden, vilket skyddar människor samtidigt som det säkerställer kontinuitet i verksamheten. 

Systemet är i standbyläge större delen av tiden, för att förbruka så lite ström som möjligt. Miljöpåverkan vid systemtestning och aktivering är nära noll, eftersom HI-FOG endast använder ren vattendimma. Eftersom det i princip inte finns någon risk för falska aktiveringar kan verksamheten löpa på smidigt. 

Ett vattendimsystem som skyddar alla utrymmen

HI-FOG skyddar alla utrymmen i byggnaden med ett enda system. Det förenklar installation, drift och underhåll samtidigt som driftskostnaderna hålls nere.

Om utrymmen där systemet är installerat behöver ändras efter installationen är det lätt att ändra HI-FOG-vattendimsystemet. Det innebär att kundernas data alltid är skyddade. 

cloud_downloadHämta brocschyr om Fire protection for Data centers