Ennakkolaukaisujärjestelmät suojaavat kohteita, joissa järjestelmän tahattomat laukaisut on ehkäistävä. Tällaisia vedelle arkoja paikkoja ovat esimerkiksi datakeskukset, museot, arkistot ja arvorakennukset. Ennakkolaukaisujärjestelmät antavat mielenrauhaa, koska ne käynnistyvät vasta todellisessa tulipalotilanteessa. Näin minimoidaan arvokkaille esineille aiheutuvien tarpeettomien vesivahinkojen riski.

Marioffin HI-FOG®-vesisumujärjestelmä suojaa satoja suuria datakeskuksia ja tietokonesaleja maailmanlaajuisesti ennakkolaukaisujärjestelmillä. Katso tämän sivun lopussa oleva video, niin saat lisätietoja siitä, miten HI-FOG-järjestelmä voi suojata vedelle arkoja kohteita, kuten datakeskuksia.

Miten HI-FOG-ennakkolaukaisujärjestelmä toimii?
  • Ennakkolaukaisujärjestelmät ovat samankaltaisia kuin kuivaputkisammutusjärjestelmät, mutta ne on yhdistetty paloilmaisinjärjestelmään. Putket ovat normaalisti kuivia, ja venttiili estää veden virtauksen.
  • Ennakkolaukaisujärjestelmissä palonilmaisimia asennetaan koko suojatulle alueelle. Kun ne havaitsevat, että palo on syntymässä, kyseisen alueen venttiiliin lähetetään signaali ja vettä jaetaan putkiverkostoon.
  • Vesi laukaistaan todellisuudessa kuitenkin vasta sitten, kun lämpöherkkä lasiampulli särkyy sprinklereiden sisällä. Tällöin vesi purkautuu paloalueelle korkeapainevesisumuna.

Ennakkolaukaisujärjestelmät edellyttävät siis sekä paloilmaisinjärjestelmästä saatua signaalia että sprinklerin ampullin särkymistä, ennen kuin vesi laukaistaan. Se on sen vuoksi ihanteellinen ratkaisu vedelle sensitiivisiin ympäristöihin, joissa tahattoman laukaisun riskin on oltava mahdollisimman pieni.