Marioffin HI-FOG®-märkäputkisammutusjärjestelmät ovat luotettava valinta moniin erilaisiin käyttökohteisiin maalla ja merellä, esimerkiksi toimistoihin, hotelleihin, asuintiloihin sekä talous- ja huoltotiloihin. Märkäputkijärjestelmät sopivat päivittäiseen palontorjuntaan, koska ne aktivoituvat heti mutta laukaisevat vain erittäin pienen määrän vesisumua vesivahinkojen minimoimiseksi. Märkäputkisammutusjärjestelmien etuja ovat nopea vasteaika ja toiminnan nopea palauttaminen, koska suuria vesivahinkosaneerauksia ei tarvitse tehdä.

Märkäputkisammutusjärjestelmien toimintaperiaate
  • Märkäputkisammutusjärjestelmien putkissa on normaalisti vettä. Putket on liitetty vedensyöttöön. Koska vettä on putkissa valmiina, vasteaika on lyhyt.
  • Tulipalon sattuessa vesi laukaistaan hienojakoisena vesisumuna vain lämmön aktivoimien sprinklereiden kautta.
  • Sprinklereissä on lämpöherkkä lasiampulli, joka särkyy, kun sille asetettu lämpötila ylittyy. Eri lämpötiloille on erilaisia ampulleja – voit lukea niistä lisää HI-FOG-sprinklereitä koskevasta artikkelista.