Förutlösningssystem (pre-action) för brandbekämpning skyddar platser där oavsiktlig vattenspridning måste förhindras. Typer av platser som är känsliga för vatten är till exempel datacenter, museer, arkiv och kulturarvsbyggnader. Förutlösningssystem ger sinnesfrid eftersom de inte aktiveras om det inte finns en verklig brand. Detta minimerar risken för onödiga vattenskador på värdefulla föremål.

Marioff HI-FOG®-vattendimsystem skyddar hundratals stora datacenter och datorrum över hela världen med förutlösningssystem för brandbekämpning. Titta på videon i slutet av den här sidan om du vill veta mer om hur HI-FOG-systemet kan skydda vattenkänsliga platser som datacenter.

Hur fungerar HI-FOG förutlösningssystem för brandbekämpning?
  • Förutlösningssystem för brandbekämpning liknar torrörssystem för brandbekämpning, förutom att de är anslutna till ett branddetekteringssystem. Rören är torra under normala förhållanden och vattenflödet förhindras av en ventil.
  • I förutlösningssystem installeras branddetektorer i hela det skyddade området. När de upptäcker att en brand utvecklas skickas en signal till sektionsventilen i det området och vatten distribueras till rörnätverket.
  • Den faktiska vattenspridningen startar dock inte förrän en värmekänslig ampull går sönder inuti dimsprinklerna. Det gör att vattnet sprutas ut som högtrycksvattendimma över brandområdet.

Sammanfattningsvis kräver ett förutlösningssystem för brandbekämpning både en signal från branddetekteringssystemet och att sprinklerampullen går sönder för att vatten ska släppas ut. Därför är det en utmärkt lösning för vattenkänsliga miljöer där risken för falsk aktivering behöver minimeras.