Marioff HI-FOG® våtrörssystem för brandbekämpning är ett tillförlitligt val för många olika användningsområden på land och till sjöss, till exempel kontor, hotell, boendeområden och serviceutrymmen. Våtrörssystem är lämpliga för dagligt brandskydd eftersom dessa system aktiveras omedelbart men endast släpper ut en minimal mängd vattendimma, vilket minimerar vattenskador. Fördelarna med våtrörssystem för brandbekämpning är kort svarstid och snabb återgång till drift, eftersom det inte krävs några enorma renoveringar till följd av vattenskador.

Hur våtrörssystem för brandbekämpning fungerar
  • Våtrörssystem för brandbekämpning har vatten i rören under normala förhållanden. Rören är anslutna till vattenförsörjningen. Eftersom det redan finns vatten i rören är responstiden omedelbar.
  • Vid en brand släpps vattnet ut som fin vattendimma endast genom de dimsprinkler som aktiveras av värme.
  • Dimsprinklerhuvudena har en värmekänslig ampull som går sönder när den inställda temperaturen överskrids. Det finns olika ampuller för olika temperaturer, du kan läsa mer om dem i vår artikel om HI-FOG-sprinkler.