HI-FOG®-järjestelmät voidaan liittää erityyppisiin vesilähteisiin sammutusta varten, koska ne eivät tarvitse suuria vesimääriä. HI-FOG-järjestelmät voivat käyttää vesijohtoja, -tankkeja tai -säiliöitä. Lue lisää siitä, miten HI-FOG-järjestelmät käyttävät vähemmän vettä samojen tulosten saavuttamiseen kuin perinteiset sprinklerijärjestelmät.

Miten vesi liikkuu HI-FOG-järjestelmän läpi?

HI-FOG-pumppuyksiköt voidaan liittää vesijohtoihin tai vesitankkeihin. Vesijohdot on liitetty suoraan kunnalliseen vesijohtoverkkoon, kun taas vesitankit ovat erillisiä vedenlähteitä. HI-FOG-järjestelmällä voi olla oma vedensyöttönsä, tai se voi jakaa vedensyötön muiden laitosten kanssa. HI-FOG-painevaraajayksiköihin perustuvat järjestelmät käyttävät vesisäiliöitä, jotka on esitäytetty vedellä.

HI-FOG-pumppuyksiköt käyttävät yleensä syöttöpumppua, joka siirtää veden vedenlähteestä HI-FOG-järjestelmään vakaalla paineella. Oikean paineen ylläpitäminen vedensyötössä on tärkeää HI-FOG-järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Vesi siirretään putkiverkostossa sprinklereihin tai avosuuttimiin, joista se laukaistaan HI-FOG-korkeapainevesisumuna.