HI-FOG®-system kan anslutas till olika typer av vattensystem för brandbekämpning, eftersom systemen inte behöver stora mängder vatten. HI-FOG-system kan använda antingen vattenledningar, vattentankar eller cylindrar. Du kan läsa mer om hur HI-FOG-system använder mindre vatten för att uppnå samma resultat som traditionella sprinklersystem.

Hur rör sig vattnet genom HI-FOG-systemet?

HI-FOG-pumpenheter kan anslutas till antingen vattenledningar eller vattentankar. Vattenledningar är direkt anslutna till stadens huvudvattenledning, medan vattentankar är oberoende vattenkällor. HI-FOG-systemet kan ha en egen dedikerad vattenförsörjning eller dela vattenförsörjning med andra anläggningar. Systemen, som bygger på HI-FOG-ackumulatorenheter, använder vattencylindrar som är förfyllda med vatten.

HI-FOG-pumpenheter använder normalt en matningspump som förflyttar vattnet från vattenkällan till HI-FOG-systemet med ett jämnt tryck. Det är viktigt att bibehålla rätt tryck i inloppsvattenflödet eftersom det säkerställer att HI-FOG-systemet fungerar korrekt. Vattnet förflyttas sedan längs rörnätet till dimsprinkler- eller dimspruthuvuden där det släpps ut som HI-FOG högtrycksvattendimma.