Tillförlitligheten hos den infrastruktur som används för att leverera ström till konsumenter håller på att bli den viktigaste måttstocken för elleverantörer.

Eltransformatorstationer är de viktigaste knutpunkterna i elnätet. Vissa har en öppen konstruktion och är synliga för alla men många kritiska anläggningar är dolda, antingen byggda under jord eller utformade så att de passar in i stadens arkitektur. I takt med att städer fortsatt att växa har transformatorer som byggdes på landsbygden för årtionden sedan nu kommit att omges av det moderna stadslivet. Detta medför nya risker – eltransformatorer utgör den största enskilda brandrisken i transformatorstationer eftersom de använder tusentals liter olja för kylning och elektrisk isolering.

Marioff HI-FOG® brandskyddssystem med vattendimma ger överlägsna prestanda vad gäller nedkylning och bekämpning av vätskebränder med hög värmealstring, exempelvis transformatorbränder. För att skydda invånare och egendom i omgivningen krävs tillförlitlig drift och omedelbar aktivering. Vattendimma är dessutom en teknik som är säker för både människor och miljö.

HI-FOG brandskyddssystem finns tillgängligt i alla dimensioner, från brandskydd för en enda transformator till en komplett brandskyddslösning för transformatorstationer, inklusive kabelutrymmen, elutrymmen, ställverksrum, batterilagringssystem och administrativa områden.

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Cable tunnels

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Total flooding applications