Det moderna samhället är beroende av kontinuerlig strömförsörjning. Alla kraftverk, oavsett om de är vindkraftsparker, värmekraftverk eller vattenkraftverk, måste vara brandskyddade för att minimera risken för driftsavbrott. Vi hjälper till att hålla människor säkra och ge trygghet i verksamheten. Marioff HI-FOG® brandsläckningssystem med vattendimma ger brandskyddsprestanda med optimerad vattenanvändning i anläggningar för elproduktion, inklusive brandskydd och brandbekämpning för turbiner, litiumjonbatterier och transformatorer.

HI-FOG högtrycksvattendimma är en perfekt brandskyddslösning för elproduktionstillämpningar eftersom den kan aktiveras omedelbart när en brand upptäcks samtidigt som den är helt säker för människor.

Ett skalbart brandskyddssystem

HI-FOG-vattendimsystemet kan skalas från att skydda ett enda riskområde till att skydda hela anläggningar. Med flera typgodkända system finns garanterat ett kostnadseffektivt alternativ för alla typer av kraftverk. Ett vattendimsystem med högt tryck är en enda teknik som kan användas för hela anläggningen, som ersättning för både gassystem och konventionella vattenbaserade tekniker. Eftersom det använder rent vatten är det riskfritt för personalen.

HI-FOG har flera internationellt erkända typgodkännanden för att täcka brandbekämpning för olika typer av faror:

  • Kabeltunnlar och kabelfördelningsrum
  • Transportörsystem
  • Dieselgeneratorer
  • El- och ställverksrum
  • Gasturbiner
  • Hydraulsystem
  • System för energilagring i litiumjonbatterier (BESS)
  • Ångturbiner
  • Transformatorer
Vattendimma släcker brandfarliga vätskebränder vid källan

Högtrycksvattendimsystemet HI-FOG utnyttjar vattnets fulla potential för att skydda kritiska maskiner och bekämpa bränder vid källan, för att hålla skadorna och stilleståndstiderna så små som möjligt i händelse av en brand med brandfarlig vätska, en poolbrand eller en kombination av dessa.

Tack vare effektiv användning av vatten blir kraven lägre på byggnadens infrastruktur, inklusive vattentillförsel, brandvattentankar, dränering, utrymmesanspråk och stödkonstruktioner.

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Local application

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Total flooding applications