Marioff HI-FOG® brandskyddssystem med vattendimma ger effektivt brandskydd för både ytfartyg och ubåtar. Vårt pålitliga marina brandbekämpningssystem bidrar till besättningens och plattformens överlevnadsförmåga samtidigt som det säkerställer kontinuitet i verksamheten till sjöss.

HI-FOG-systemet uppfyller alla större militära standarder. Det är typgodkänt av IMO och alla större klassificeringssällskap och flaggstater.

Tillförlitligt brandskydd

HI-FOG brandskyddssystem med vattendimma passar för de flesta typer av bränder. Den kontrollerar och undertrycker brand på ett säkert sätt genom att släppa ut en fin vattendimma med hög hastighet, med betydligt mindre vatten än andra brandskyddssystem. Omedelbar aktivering av högtrycksvattendimsystemet minimerar skador som orsakas av en brand.

Till skillnad från gassystem är HI-FOG säkert för besättningen och kan aktiveras utan evakuering. Eftersom HI-FOG brandskyddssystem använder en mycket liten mängd vatten och är säkert för människor kan det användas för utbildnings- och brandövningsändamål, vilket förbereder besättningen för en verklig situation.

Erfarenhet av brandbekämpning inom Marinen står till din tjänst.

Vårt supportteam för Marinen erbjuder stöd, kunskap och erfarenhet för att kunna leverera och beställa ett skräddarsytt projekt enligt de mest krävande kraven för marinen.

HI-FOG-systemet har installerats som primärt brandskyddssystem på de flesta typer av stridsfartyg, allt från ubåtar till ytfartyg. Med denna oöverträffade erfarenhet erbjuder vi effektiva, specialbyggda lösningar som passar även de mest krävande applikationerna.

Anledningar för Marinen att välja HI-FOG brandskydd

  • Möjliggör omedelbar och säker aktivering av det fasta brandbekämpningssystemet
  • Tränger effektivt in i brandplymen/rökgaserna
  • Litar inte på att avdelningen är lufttät – fungerar under vissa skadade tillstånd
  • Förbättrar evakuerings- och räddningsförmågan och minskar risken för brandspridning på grund av blockering av strålningsvärme
  • Kan återställas till sjöss – ger snabbare fortsatt drift
  • Innebär inga kända miljö- eller personalrisker

Kontakta [email protected] om Marinen- och andra försvarsrelaterade frågor.