Responstider vid sjukhusbränder påverkas av patienternas begränsade rörlighet. För att ge patienter och personal bästa skydd i händelse av brand behöver sjukhus ett aktivt brandskyddssystem. Lösningen måste täcka flera avdelningar, och måste i vissa fall fungera oberoende av fastighetens elförsörjning och samtidigt fungera med begränsad vattenförsörjning.

HI-FOG® är en beprövad brandskyddslösning som effektivt skyddar sjukhusbyggnader och som inte utgör någon risk för patienter eller personal. Systemets kompakthet och flexibilitet innebär också att HI-FOG-lösningen är väl lämpad för vårdinrättningar och dess effektiva vattenanvändning minimerar vattenskador på kritisk utrustning, till exempel operationsverktyg och syrgasutrustning.

Med sina tunna slangar är HI-FOG-lösningen perfekt för eftermontering eller vid renovering av ett befintligt sjukhus. HI-FOG-systemet är också mycket flexibelt och stöder många typer av konfigurationer, vilket gör det enkelt att implementera i nya, moderna sjukhusutrymmen.

HI-FOG-system kan växa i takt med att sjukhusens kapacitet ökar, utan behov av nya investeringar i pumputrustning. Detta är en stor fördel med tanke på att allt fler modulära sjukhus byggs. Detta håller också systemets totala storlek låg, vilket innebär mer ledigt utrymme på sjukhuset.

HI-FOG är ett högtrycksvattendimsystem och kräver endast en liten mängd rent vatten för att ge utmärkt brandsäkerhet. Tack vare att mycket lite vatten behöver städas upp efter aktivering minimeras stilleståndstiden och människorna på sjukhuset besväras så lite som möjligt.

HI-FOG, som testats för en rad olika utrymmen, kan skydda:

  • Patientrum
  • Operationssalar, rum för bilddiagnostik, intensivvårdsavdelningar
  • Kontor
  • Personalutrymmen
  • Lobbyer och korridorer
  • Matsalar
  • Kök, kanaler
  • Teknikutrymmen, förråd, tvättinrättningar, IT-rum
  • Parkeringsplatser

cloud_downloadHämta brocschyr om Fire protection for Hospitals