Eld behöver tre element för att antändas och brinna: värme, syre och bränsle. Ett högtrycksvattendimsystem bekämpar brand genom både primära och sekundära mekanismer som påverkar dessa tre element.

Primära mekanismer

  • Kylning av gaser
  • Underträngning av syre och brandfarliga ångor
  • Vätning av bränslet

Sekundära mekanismer

  • Undertryckt värmestrålning från brand
  • Försvagning av rörelseenergi från brand

HI-FOG® vattendimsystem bekämpar brand på många fronter. Det gör det till ett effektivt brandbekämpningssystem för olika typer av bränder, bl.a. både fasta och vätskebaserade bränder.

Fördelar med högtrycksvattendimsystem

När vatten matas genom HI-FOG-dimsprinkler vid högt tryck, producerar den fin vattendimma. Högtrycksvattendimma har många fördelar:

  • Högt tryck ger en större yta med vattendimma än sprinklersystem med lågt tryck. En större yta är effektivare.
  • Kraftfull värmeabsorbtionsförmåga förhindrar att elden sprider sig och gör evakueringen säkrare.
  • Liten droppstorlek gör förångningen effektiv och syre undanträngs effektivt.
  • Effektiv förångning kyler ner heta förbränningsgaser. Detta skyddar området kring branden från värmeskador.
Mindre vatten, mer effektivitet med högtrycksvattendimsystem

Brandtester har visat att HI-FOG vattendimsystem använde betydligt mindre vatten för att undertrycka bränder jämfört med ett traditionellt sprinklersystem.

Vatten är en värdefull naturresurs man inte bör slösa med. Med HI-FOG-systemet kan du skydda dig själv och din egendom samtidigt som du bevarar naturen. På vissa platser är kanske extra vatten heller inte lätt tillgängligt, så att bevara vatten kan vara en nödvändighet.

cloud_downloadHämta vitbok om Water mist fire suppression