De unika brandriskerna inom livsmedelsindustrin utgörs av industriella tillagningskärl med olja, höga temperaturer och brännbara oljor, vilket kräver ett testat och effektivt system för brandbekämpning. Marioff HI-FOG® brandbekämpningssystem med vattendimma gör att du snabbt och enkelt kan få bränder i industrifritöser under kontroll utan att förorena oljan eller maten, så att du kan känna dig lugn i verksamheten.

Efter att ha genomfört en serie brandtester har Marioffs HI-FOG-system, som använder en eldriven pump, FM-godkänts för skydd av industriella tillagningskärl. Det FM-godkända HI-FOG-systemet är skalbart och anpassningsbart för ett stort antal tillagningslösningar med olja.

HI-FOG ger normalt brandskydd för:

  • Fritöser
  • Filtreringslådor
  • Avhämtningstransportband
  • Vertikala utloppsledningar
Ren vattendimma kyler den brinnande oljan

Högtryckssystemets komponenter är livsmedelsklassade och använder små mängder rent, drickbart vatten för att undertrycka eld med en fin vattendimma. Vattendimman tränger in i elden, blockerar strålningsvärme och kyler oljan under temperaturen för självantändning. Det underlättar en snabb återgång till normal verksamhet.

Ett vattendimsystem för industriugnar

HI-FOG-systemets kylförmåga gör det till en utmärkt teknik för att skydda industriella transportugnar, vilket är en annan stor brandrisk inom livsmedelsindustrin. Brandskyddssystemen för industriugnar har utformats för att skydda utrymmena ovanför och under transportören.

Precis som med fritöser är det primära målet att effektivt minska brand- och rökskador. Brandskyddssystem med vattendimma ger även upphov till betydligt mindre vattenskador än andra konventionella sprinklersystem

Lättinstallerat brandskydd

Det kompakta och lätta HI-FOG brandskyddssystemet med vattendimma kräver litet installationsutrymme.

HI-FOG-system för livsmedelsindustrin kan ha många olika konfigurationer beroende på projektspecifika krav. En enda elektrisk pumpenhet kan skydda flera fritöser. Det gör att systemet enkelt kan anpassas för att täcka nya fritöser och anpassas till förändringar av planritningen i takt med att företaget växer.

HI-FOG-systemet för industriella fritöser har särskilt utvalda komponenter som uppfyller livsmedelsindustrins standarder. Rörkomponenterna är tillverkade av AISI 316 rostfritt stål med livsmedelsklassade tätningar.

Om man häller vatten på brinnande olja eller bränsle kan elden spridas, eftersom olja flyter på vatten. Tack vare de betydligt mindre droppstorlekarna och mängden ånga som sprids är det en låg risk för spill när vattendimma används.

cloud_downloadHämta brocschyr om Fire protection for Food industry