Marioff HI-FOG® brandsläckningssystem med högtrycksvattendimma är ett effektivt, säkert och mångsidigt alternativ för brandskydd inom många olika användningsområden både på land och till sjöss. Det använder naturlig vattendimma för att skydda byggnader, människor och egendom mot brand.

HI-FOG brandsläckningssystem med vattendimma för olika brandklasser

Brandklasser delar upp bränder baserat på brandrisken, dvs. vilken typ av brännbart bränsle som finns. Standarder för brandklass varierar över hela världen, och vi har inkluderat brandklasstandarder för USA och Europa i tabellen nedan. Varje brandklass hanteras bäst med en specifik typ av HI-FOG-system. Du kan alltid kontakta oss för att diskutera dina lokala behov.

fire-class-table-hi-fog-water-mist-fire-protection-used-4x3