Vattendimma består av mycket små vattendroppar. Den överlägsna brandsläckningsförmågan hos vattendimma baseras på avdunstning: när små vattendroppar förvandlas till ånga absorberas en stor mängd energi från elden. Det gör vattendimma till ett utmärkt val för brandskydd. Vattendimma bekämpar eld på tre sätt. Var och en av dessa metoder påverkar de tre elementen i ”brandtriangeln”, som består av syre, värme och bränsle.

fire-triangle-hi-fog-water-mist-fire-protection-4x3

Sänka värmen

Kylningseffekten av vattendimma sker när vattendimmans droppar absorberar värmestrålningen från elden. Det förhindrar och minskar skador på människor och egendom.

Väta bränslet

Att väta bränslet och området runt elden är ett effektivt sätt att förhindra bränder med fast bränsle, och det förhindrar också att branden sprids till andra områden.

Ta bort syret

Syreförträngningen sker mitt i elden när vattendimmans droppar förvandlas till ånga och tar syre från elden.

System med högtrycksvattendimma

Det tryck som används i brandskyddssystemet med vattendimma är en viktig del av vattendimmans egenskaper. Vattendimmans egenskaper har en direkt inverkan på hur väl den lyckas med brandbekämpningen. Vi på Marioff har varit pionjärer inom effektivt och säkert brandskydd med vattendimma genom våra HI-FOG® brandskyddssystem med högtrycksvattendimma. Genom innovativ produktutveckling, noggranna tester och årtionden av erfarenhet utgör våra högtryckssystem för vattendimma högsta standard.

Prestanda för vattendimsystem

Det finns många faktorer som påverkar prestandan hos ett vattendimsystem:

 • Vattendimmans kvalitet
  • Vattentryck
  • Fördelning av droppstorlek
  • Flödestäthet
  • Sprutningens dynamik (t.ex. dropparnas hastighet)
 • Typ av vattendimsystem
 • Avstånd för dimsprinkler- och dimsprayhuvuden
 • Storlek och egenskaper för det skyddade utrymmet

Vi använder våra expertkunskaper för att hjälpa dig att välja ett vattendimsystem som passar just dina behov.

cloud_downloadHämta vitbok om Water mist fire suppression