I komplexa och stora kontorsbyggnader behövs ett förstklassigt kommersiellt brandsläckningssystem för att skydda människor och verksamhet och ge dig sinnesro. Marioff HI-FOG® brandskyddssystem är exceptionellt väl lämpat för brandskydd för kontorsbyggnader, där full täckning kan vara utmanande och layouten fortsätter att utvecklas under åren.

Brandbekämpningssystemet med högtrycksvattendimma släpper ut en fin vattendimma med hög hastighet och kräver endast en liten mängd rent vatten för att effektivt bekämpa en kontorsbrand.

Lättinstallerat system

Systemet har smala rör i rostfritt stål och kompakta komponenter, vilket gör det till det perfekta valet för utmanande och föränderliga kontorslayouter. HI-FOG, som inte ställer höga krav på vattenförsörjning, är ett verkligt flexibelt system för installation i nya kontorsutrymmen – såväl som i äldre byggnader.

När du utformar en ny kontorsbyggnad hjälper HI-FOG-vattendimsystemet dig att spara utrymme tack vare mindre vattentank och pumprum. Du kan använda dessa kvadratmetrar för lönsamma ändamål, såsom rum eller parkering.

HI-FOG har testats för en mängd olika typer av utrymmen och kan skydda:

  • Lobbyer och korridorer
  • Kontorslokaler, öppna ytor
  • Matsalar
  • Kök, kanaler
  • Hörsalar och konferensrum
  • Bastu- och fritidsanläggningar
  • Tekniska utrymmen, förråd, IT-rum
  • Parkeringsplatser
Brandskydd för hållbara kontor

Brandskyddssystemet HI-FOG förblir i standby-läge för det mesta och förbrukar då minimalt med ström. Miljöpåverkan vid systemtestning och i händelse av aktivering vid brand är nära noll eftersom HI-FOG bekämpar bränder endast med ren vattendimma.

HI-FOG-systemet uppfyller gällande föreskrifter.

HI-FOG kräver bara en liten mängd vanligt vatten för att generera extremt goda brandskyddsprestanda. Tack vare att vattenskador, och därmed sanering, begränsas hålls driftstoppen på ett minimum och byggnaden håller sig frisk för alla som befinner sig i den.