Under de senaste decennierna har urbaniseringen lett till att oerhört många människor har flyttat till storstäder. Detta har lett till en förändring av bostadsbyggandet – från låga och medelhöga byggnader till höghus. Höghus ställer, med sin höga nyttjandegrad och de växande kraven från användarna, särskilda krav på brandskyddssystemen.

Brandräddning från höghus är ofta omöjligt från utsidan av byggnaden. Detta ökar kraven på brandsäkerhetssystemens motståndskraft och tillförlitlighet.

Marioffs HI-FOG®-brandskyddssystem för vattendimma med högt tryck har testats för att skydda mot en mängd olika risker. Förutom de utrymmen där människor vistas kan det även skydda tekniska rum som transformatorstationer, utrymmen för strömförsörjning eller dieselgeneratorer. Skydd mot alla specifika risker baseras på typgodkännanden eller fullskaliga brandtester i enlighet med standarder för vattendimsystem.

Tack vare HI-FOG-systemens mångsidighet kan hela byggnaden skyddas med en enda lösning. Detta underlättar drift och underhåll avsevärt, och minskar byggnadens totala driftskostnader.

Marioff har flera årtionden av erfarenhet av att skydda olika typer av höghus, såsom kontor, hotell, bostadshus och butiksbyggnader. HI-FOG-system skyddar internationellt kända byggnader såsom Warszawa Spire i Warszawa, Roche-tornet i Basel och Donau City Tower i Wien.

Fördelar med vattendimsystem med högt tryck

Marioff HI-FOG brandbekämpningssystem med vattendimma bekämpar effektivt bränder med betydligt mindre vatten än ett konventionellt sprinklersystem. Detta gör brandskyddssystemet HI-FOG lättare och mer kompakt, vilket frigör utrymme som kan användas på intäktsgenererande sätt – till exempel till fler hyresgäster eller mer parkeringsutrymme. Den mängd utrymme som sparas är betydande tack vare pumpenhetens utloppstryck (upp till 140 bar), som gör att det inte behövs hjälppumpar högre upp i byggnaden.

Att mindre mängder vatten släpps ut vid aktivering av systemet leder dessutom till mindre skador på egendom. Eftersom det krävs mycket lite städning störs kontorshyresgäster, hotellgäster eller lägenhetsinnehavare så lite som möjligt och driftstopp kan hållas till ett minimum.

Flexibilitet och enkel installation gör HI-FOG till den perfekta lösningen för att anpassas till utmanande och föränderliga byggnadslayouter.