Ångturbingeneratorer är kritisk utrustning för industriella processer och kraftproduktion. Industrin har med tiden blivit mer medveten om de brandrisker som är förknippade med dem – till exempel fel i smörjoljeledningar eller turbinlager.

Ångturbinbränder och oväntade avbrott medför enorma kostnader. Utan ett brandskyddssystem för ångturbinen på plats kan typiska ångturbinskador leda till kostnader som motsvarar en stor del av kostnaden för turbinen, även innan skadorna på närliggande extrautrustning räknas in. Denna ökade medvetenhet har lett till att behovet av ytterligare brandskyddssystem för ångturbiner blivit alltmer accepterat.

Vattendimma: De små dropparna som bildas under högt tryck av HI-FOG-systemet förångas och extraherar värme snabbt från lågor – och ger effektiv släckning av spraybränder.

Lättinstallerat sprinklersystem

Marioff HI-FOG® vattendimsystem är ett FM-godkänt brandskyddssystem för ångturbiner och erbjuder enastående prestanda och betydligt lägre vattenförbrukning än traditionell teknik.

Att använda mindre vatten innebär besparingar när man bygger brandvattentankar och anordnar dränering av brandvatten. Eftersom HI-FOG-systemet endast använder rent vatten som släckmedel är det en säker teknik för både personal och utrustning. (Källa: FM:s datablad för skadeförebyggande åtgärder 7-101 – Brandskydd för ångturbiner och elgeneratorer)

Förutom ångturbinskydd kan en HI-FOG-pumpenhet användas för att samtidigt skydda närliggande utrymmen mot flera andra faror. Användningen av ett väl utformat, aktivt brandskyddssystem för ångturbiner kan förhindra de katastrofala kostnader som orsakas av bränder och oväntade avbrott, vilket ger sinnesro och kontinuitet i verksamheten.

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Local application