Tung industri kännetecknas av storskaliga verksamheter som kräver enorma kapitalinvesteringar och komplexa produktionsprocesser. Behovet av brandskyddssystem inom industrier varierar därför mycket, men den gemensamma faktorn är att brandskyddssystem är avgörande för att säkerställa en säker arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten under produktionsanläggningens hela livslängd.

Marioff HI-FOG® är ett effektivt brandskyddssystem med vattendimma som lätt kan skalas upp efter behoven inom tung industri och ger utmärkta prestanda, exceptionell flexibilitet och oöverträffad tillförlitlighet. HI-FOG-systemet har utformats för att skydda både utrustning och personal utan att hindra driftsprocesser eller skada miljön.

En av de största fördelarna med HI-FOG-systemet är att det kan aktiveras ögonblickligen när en brand upptäcks, medan branden fortfarande är liten. Detta minskar de potentiella skador branden kan orsaka.

Beprövat brandskydd

HI-FOG-brandskyddssystem för industrier har bevisat sina prestanda i tusentals brandtester och har godkänts Brandtester och godkännandenför att skydda en mängd olika utrymmen inom tung industri, inklusive maskinutrymmen, el- och kabelutrymmen, transportörer och utrustning för elproduktion.

Brandskyddssystemet HI-FOG med vattendimma täcker alla kritiska områden i produktionsanläggningar och lämpar sig för många typer av industrier, till exempel:

  • Tillverkning av litiumjonbatterier 
  • Tillverkning
  • Materialhantering
  • Metallbearbetning
  • Gruv- och mineralbearbetning
  • Massa och papper
  • Återvinning

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Total flooding applications

cloud_downloadHämta informationsblad om Fire protection for Local application